(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Giai đoạn thực hiện Dự án Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 298,812 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, trong quý III/2020, Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc KTNN (Bên mời thầu) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu thuộc Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 420 ngày, hợp đồng trọn gói.

2 gói thầu gồm: Gói thầu Cung cấp, triển khai hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm hệ thống và tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu (giá gói thầu 255,183 tỷ đồng, đấu thầu trực tiếp) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công (giá gói thầu 0,665 tỷ đồng, đấu thầu qua mạng).