(BĐT) - Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán: KSB) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 25 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành là 3,9%. Thời gian thực hiện dư kiến trong tháng 11/2020.

Mới đây, Công ty cũng đã phát hành gần 10,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Nguồn lực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty (642,52 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 896,7 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận sau thuế 208,61 tỷ đồng, tăng 10,21% so với cùng kỳ 2019.