(BĐT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt giá khởi điểm của 13 điểm mỏ chưa thăm dò phê duyệt trữ lượng trên địa bàn Tỉnh để đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017. 

Theo đó, giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Bộ Tài chính.

Mức giá khởi điểm được xác định nêu trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.