(BĐT) - HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, mã chứng khoán: KLB) mới đây đã thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Theo đó, Kienlongbank sẽ phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, tương đương tỷ lệ phát hành là 13%.

Thời gian dự kiến phát hành chậm nhất là ngày 30/9/2021 sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Việt Nam chấp thuận. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn là trước 31/12/2021.

Hiện vốn điều lệ của Kienlongbank mới chỉ ở mức 3.236 tỷ đồng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 3.653 tỷ đồng.