(BĐT) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng cuối cùng của năm 2016 đã có một cú bứt tốc mạnh mẽ xét cả về lượng lẫn giá trị. 
Nhập khẩu ô tô năm 2016 đã cán đích ở mức 115.000 chiếc.

Nhập khẩu ô tô năm 2016 đã cán đích ở mức 115.000 chiếc.

Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu về nước trong tháng 12/2016 ước đạt khoảng 16.000 chiếc, cao hơn 4.000 chiếc so với con số thực hiện của tháng 11/2016. Giá trị nhập khẩu cũng có bước tiến đáng kể khi từ mức 190 triệu USD đạt được ở tháng 11/2016 đã tăng lên khoảng 227 triệu USD trong tháng cuối năm.

Với cú bứt tốc của tháng 12, nhập khẩu ô tô năm 2016 đã cán đích ở mức 115.000 chiếc và 2,322 tỷ USD.