(BĐT) - Số liệu từ Tổng cục Thuế cho biết, tính từ đầu năm đến 16/5/2021, ngành thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch, bằng 120,51% so với cùng kỳ năm trước; kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 114,48% so với cùng kỳ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709 tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.