(BĐT) - Báo cáo kết quả thanh tra của ngành Tài chính cho thấy, đến hết tháng 3, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 5.931 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.581 tỷ đồng. Trong đó: tiền truy thu, truy hoàn là 951,7 tỷ đồng; xử phạt là 344,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 5.095 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 189,4 tỷ đồng.

Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 622,5 tỷ đồng. Trong đó, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 18 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 49,8 tỷ đồng; giảm lỗ 640,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,4 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 236,8 tỷ đồng.