(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã thực hiện được 35.344 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 40,56% kế hoạch năm 2019, kiểm tra được 185.842 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt hơn 20.545 tỷ đồng. Cụ thể, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 5.691 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 929 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 13.923 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là gần 3.300 tỷ đồng, đạt 57,97% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 109,49% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng đối với công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với hoạt động chuyển giá, báo cáo cho thấy, 6 tháng toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,40 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,45 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,59 tỷ đồng.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền hoàn thuế là gần13.562 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 75,83 tỷ đồng. Số tiền bị truy hoàn đã nộp vào ngân sách nhà nước là 42,08 tỷ đồng.