(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm vốn do phía ADB đề xuất. Trước đó, tại thư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 22/6/2018, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đề nghị cắt giảm 52,5 triệu USD từ 4 dự án, chương trình.

Cụ thể, hủy 6 triệu USD của Dự án Mạng giao thông GMS giai đoạn 2 (Quốc lộ 217 – Bộ GTVT); hủy 16,5 triệu USD của Dự án Hành lang ven biển phía Nam khoản vay bổ sung (Bộ GTVT); hủy 30 triệu USD của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); hủy bỏ các dự án thành phần tại Thái Nguyên và Nghệ An trị giá 1,57 triệu USD tại Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ MFF (PFR2) – Khoản vay 2 với các công ty cấp nước.

Kiến nghị hủy 52,5 triệu USD vốn do ADB đề xuất ảnh 1

Hủy bỏ phần vốn dư dự kiến sử dụng cho giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kong

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan này cũng đã có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT tiến hành các thủ tục để hủy 30 triệu USD từ hợp phần tín dụng thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp. Tại Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ MFF (PFR2) – Khoản vay 2, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có đề nghị cho phép hủy bỏ dự án thành phần tại tỉnh này trị giá 0,61 triệu USD; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có văn bản gửi Bộ KH&ĐT đề nghị hủy bỏ các dự án thành phần thuộc Khoản vay 2 của Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An trị giá 0,52 triệu USD và Công ty CP cấp nước Thái Hòa trị giá 0,44 triệu USD theo đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An.

Bộ KH&ĐT cho biết, các dự án này đã được rà soát và thống nhất. Do vậy, việc hủy vốn cần được triển khai sớm đảm bảo phần hủy vốn các dự án không sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân tiếp.

Theo đó, Bộ KH&ĐT thống nhất việc hủy bỏ 30 triệu USD từ hợp phần tín dụng dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp do lãi suất cho vay lại không phù hợp. Tuy nhiên, do Dự án đang triển khai, vì vậy bộ chủ quản Dự án cần tiến hành rà soát các hoạt động của Dự án có liên quan đến hợp phần tín dụng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các dự án thành phần tại Thái Nguyên và Nghệ An tham gia Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ MFF (PFR2) – Khoản vay 2, do các Dự án thành phần này chưa tiến hành bất kỳ hoạt động nào, việc hủy bỏ được Bộ KH&ĐT đánh giá là phù hợp để giảm phí cam kết do khoản vay này sử dụng nguồn vốn OCR/MOL.

Với Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kong, việc hủy bỏ phần vốn dư dự kiến sử dụng cho giải phóng mặt bằng, tái định cư là phù hợp với chủ trương sử dụng vốn ODA và các chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Theo đó, vốn ODA chỉ sử dụng cho mục đích chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Tại Văn bản số 7568/VPCP-QHQT ngày 9/8/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã chỉ đạo không sử dụng vốn kết dư vay ADB cho hạng mục giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan rà soát, hủy bỏ 30 triệu USD từ hợp phần tín dụng thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp.

Bộ Tài chính thông báo với ADB về việc hủy bỏ phần vốn vay cho các dự án thành phần tại Thái Nguyên và Nghệ An thuộc Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ MFF (PFR2) – Khoản vay 2.

UBND tỉnh Quảng Trị rà soát, thực hiện thủ tục để hủy phần vốn kết dư Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kong theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.