(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, đôn đốc công tác cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp. Chỉ đạo được đưa ra sau khi Báo Đấu thầu ngày 19/4/2018 đăng tải bài viết: “Cắt giảm điều kiện kinh doanh “dậm chân tại chỗ””.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bài viết có trích phát biểu của bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương: “Cắt giảm rào cản cho doanh nghiệp hiện chưa có bước tiến mới nào so với thời điểm cuối năm 2018. Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành gần như chưa làm gì, trong khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục có những chỉ đạo rất quyết liệt”.

Trong Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP trình Phiên họp Chính phủ tháng 3/2019, Bộ KH&ĐT đánh giá, nhìn chung trong quý I/2019, công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chưa có chuyển biến, cải cách nào đáng kể. Vấn đề đáng ngại khác được Bộ KH&ĐT chỉ ra là, trong khi một số điều kiện kinh doanh được gỡ bỏ chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thì rào cản mới lại xuất hiện.