(BĐT) - Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc, đến hết năm 2016, KTNN đã triển khai thực hiện 10/13 dự án đầu tư trụ sở KTNN, tổng số vốn đã bố trí đến năm 2016 là 1.756,597 tỷ đồng/2.396 tỷ đồng tổng mức đầu tư.
Kiểm toán Nhà nước đã triển khai thực hiện 10 trong số 13 dự án đầu tư xây dựng trụ sở. Ảnh: Lê Tiên

Kiểm toán Nhà nước đã triển khai thực hiện 10 trong số 13 dự án đầu tư xây dựng trụ sở. Ảnh: Lê Tiên

KTNN đề xuất bố trí vốn đầu tư cho các dự án của KTNN giai đoạn 2017 - 2020 để hoàn trả vốn ứng giai đoạn trước và tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án dở dang, dự án mới giai đoạn 2017 - 2020 với tổng nhu cầu là 3.145,75 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đã bố trí từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung là 1.565,9 tỷ đồng.

Số còn thiếu 1.579,85 tỷ đồng, KTNN dự kiến bố trí từ các nguồn: nguồn trích của năm 2017 theo Văn bản số 537/UBTVQH13-TCNS ngày 25/10/2013 của UBTVQH là 500 tỷ đồng; nguồn trích 5% sau khi bảo đảm thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động là 247 tỷ đồng; số còn thiếu 832,85 tỷ đồng, bố trí từ nguồn tăng thu do KTNN phát hiện tăng thêm cho NSNN từ năm 2018 đến năm 2020.

Tuy nhiên, tại phiên họp UBTVQH ngày 22/12, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết, trong tổng số 1.565,9 tỷ đồng vốn bố trí từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung, thì trừ đi 10% dự phòng (156 tỷ đồng) và hoàn tạm ứng 1.200 tỷ đồng, số vốn cho các dự án giai đoạn tới của KTNN chỉ còn lại khoảng 200 tỷ đồng.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc lo ngại với số vốn này không thể đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư và đã đề xuất UBTVQH cho cơ chế về hoàn tạm ứng dần.