Kiểm toán Nhà nước bán đấu giá lần 3 hệ thống điều hòa

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cùng với tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) đang thực hiện bán đấu giá hệ thống điều hòa trung tâm (lần 3) tại trụ sở KTNN. Trong lần đấu giá này, tổ chức đấu giá được lựa chọn lại, giá khởi điểm của tài sản giảm mạnh.

 

Lần đấu giá thứ 3, hệ thống điều hòa trung tâm tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước có giá khởi điểm là 177,935 triệu đồng, thấp hơn nhiều mức giá 892,186 triệu đồng của 2 lần trước. Ảnh: NC st
Lần đấu giá thứ 3, hệ thống điều hòa trung tâm tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước có giá khởi điểm là 177,935 triệu đồng, thấp hơn nhiều mức giá 892,186 triệu đồng của 2 lần trước. Ảnh: NC st

Ngày 13/2/2019, KTNN có Quyết định số 184/QĐ-KTNN phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản thanh lý tại trụ sở cơ quan KTNN số 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo đó, tài sản được bán thanh lý là hệ thống điều hòa trung tâm và hệ thống cửa, vách nhôm kính. Tổng giá khởi điểm bán thanh lý tài sản là 927,948 triệu đồng, trong đó: giá khởi điểm bán thanh lý hệ thống điều hòa trung tâm là 892,186 triệu đồng; giá khởi điểm bán thanh lý hệ thống cửa, vách nhôm kính là 35,762 triệu đồng. Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV là đơn vị thực hiện thẩm định.

Ngày 14/2/2019, Văn phòng KTNN có Quyết định số 39/QĐ-VP phê duyệt chỉ định đơn vị tổ chức bán đấu giá hệ thống điều hòa trung tâm tại trụ sở cơ quan KTNN. Đơn vị được chỉ định là Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam (gọi tắt là Công ty Bắc Trung Nam).

Sau khi ký kết Hợp đồng, Công ty Bắc Trung Nam đã tổ chức bán đấu giá 2 lần đối với Hệ thống điều hòa trung tâm. Giá khởi điểm của tài sản ở cả 2 lần đấu giá là 892,186 triệu đồng. Tuy nhiên, cả 2 lần bán đấu giá đều không thành.

Ngày 26/9/2019, trên website taisancong.vn (thuộc Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính), Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát đăng thông tin bán đấu giá tài sản với giá khởi điểm 177,935 triệu đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 9/10.

Thông tin với Báo Đấu thầu, một cán bộ của KTNN cho biết, do Công ty PIV thẩm định quá cao nên việc bán đấu giá 2 lần của Công ty Bắc Trung Nam đều không thành. Cán bộ này cho biết, việc thay đổi đơn vị tổ chức đấu giá không phải là do Công ty Bắc Trung Nam không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Văn phòng KTNN muốn thay đổi đơn vị tổ chức bán đấu giá và đã chỉ định cho Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát thực hiện.

Về giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, cán bộ Văn phòng KTNN thông tin, do việc định giá tài sản của các đơn vị thẩm định giá không chính xác dẫn tới việc tổ chức bán đấu giá không thành. Văn phòng KTNN đã mời một số đơn vị thẩm định giá để thực hiện thẩm định lại. Sau 3 lần thẩm định giá, hệ thống điều hòa trung tâm được “chốt” giá khởi điểm là 177,935 triệu đồng và được đưa ra bán đấu giá (lần 3).

“Sau khi được chỉ định, thực hiện các nội dung của hợp đồng đã ký kết, Công ty Bắc Trung Nam đã thực hiện 2 lần đăng thông báo bán đấu giá trên trang taisancong.vn và một cơ quan báo in theo đúng quy định. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, giữa Công ty Bắc Trung Nam và Văn phòng KTNN vẫn chưa thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng của 2 lần bán đấu giá tài sản không thành. Công ty Bắc Trung Nam cũng không được biết việc Văn phòng KTNN giao cho một đơn vị khác tiếp tục thực hiện bán ĐGTS nêu trên”, cán bộ của Công ty Bắc Trung Nam khẳng định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư