(BĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IV đã thực hiện 7 cuộc kiểm toán tại đợt 1 và đợt 2/2017.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Gồm: kiểm toán Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM; kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Tây Ninh và Bình Dương; kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2016; kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn; kiểm toán về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thanh Lễ - TNHH MTV.

Qua kiểm toán, tổng số kiến nghị xử lý tài chính dự kiến 3.080 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 996 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách, giảm dự toán, thanh toán 110 tỷ đồng; nộp quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 870 tỷ đồng; tăng giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp 72 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản chi sai quy định 182 tỷ đồng; nộp NSNN khoản lợi nhuận còn lại sau phân phối 162 tỷ đồng; nộp NSNN các khoản khác 268 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 1.094 tỷ đồng.