(BĐT) - Theo Báo cáo “Cơ hội 2030: Bản đồ Đầu tư theo các Mục tiêu Phát triển bền vững” do Ngân hàng Standard Chartered phát hành, khu vực tư nhân hiện đang đứng trước cơ hội đầu tư gần 10 nghìn tỷ USD vào các thị trường mới nổi nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc, trong đó, khu vực tư nhân có cơ hội đầu tư 45,8 tỷ USD vào phát triển bền vững tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, những cơ hội đầu tư có tiềm năng lớn nhất theo định hướng Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững tập trung ở lĩnh vực hạ tầng giao thông và phổ cập kết nối số. Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, những cơ hội đầu tư có tiềm năng lớn nhất theo định hướng Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững tập trung ở lĩnh vực hạ tầng giao thông và phổ cập kết nối số. Ảnh: Internet

Nghiên cứu chỉ ra những cơ hội trong đó khu vực tư nhân có thể đóng góp vào 3 mục tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng từ nay cho đến năm 2030.

Đó là Mục tiêu Phát triển bền vững: Nước sạch và vệ sinh; Năng lượng sạch với giá thành hợp lý; Công nghiệp, Sáng tạo và Phát triển Hạ tầng ở các thị trường mới nổi.

Tại Việt Nam, những cơ hội đầu tư có tiềm năng lớn nhất theo định hướng Mục tiêu Phát triển Bền vững tập trung ở lĩnh vực hạ tầng giao thông và phổ cập kết nối số. Đây là những trụ cột chính trong Mục tiêu Phát triển Bền vững 9, hướng tới thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng.

Báo cáo Cơ hội 2030 cũng chỉ ra rằng để đạt được mục tiêu phổ cập kết nối số – tính theo tỉ lệ sử dụng dịch vụ điện thoại di động và kết nối Internet - sẽ cần 24,4 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân từ nay đến năm 2030, và để cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông thông tại Việt Nam sẽ cần 20,1 tỷ USD vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Mặc dù cơ hội ở lĩnh vực nước sạch dành cho khối tư nhân không nhiều, đầu tư vào lĩnh vực này vẫn có thể tạo ra những tác động rõ rệt khi 11% dân số Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch và các điều kiện vệ sinh (trụ cột chính trong Mục tiêu Phát triển Bền vững 6). Riêng với mục tiêu phổ cập kết nối số đến năm 2030, Việt Nam ước tính sẽ cần 1,3 tỷ USD vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered, chia sẻ, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đây là kết quả của hàng loạt các chính sách và nỗ lực cải cách đã và đang được triển khai. Chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và đang làm việc trực tiếp với Liên Hiệp quốc lồng ghép các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào những chính sách phát triển kinh tế- xã hội.