• Đấu giá đất hơn 2.400 m2 tại Khu phố Nội Hóa 1 (Bình Dương)

    24/12/2021 08:55

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2277, tờ bản đồ 38, Khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

chuyên đề

Kết nối đầu tư