(BĐT) - Bổ sung vào ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (TP. Hải Phòng) một phần của 4 xã thuộc huyện An Lão và đưa ra khỏi ranh giới 2 xã của huyện Thủy Nguyên. Đến nay, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha.
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là khu kinh tế tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ.

Khu kinh tế này được xác định là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, bao gồm: kinh tế hàng hải (trọng tâm là phát triển dịch vụ cảng), trung tâm công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Cụ thể, Quyết định đã sửa đổi về phạm vi, quy mô của Khu kinh tế. Theo đó, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha. Đưa ra khỏi ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện hữu lấy từ đất ở đô thị theo quy hoạch trên địa bàn 2 xã Trung Hà và Ngũ Lão thuộc khu vực Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. Tổng diện tích đề nghị đưa ra khỏi ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là 687 ha.

Bổ sung vào ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện hữu một phần của 4 xã An Tiên, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng. Tổng diện tích đề nghị bổ sung vào ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là 687 ha.

Phạm vi ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được xác định: các xã Thủy Triều, An Lư, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng và một phần các xã Trung Hà, Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên); một phần thuộc địa bàn các xã Tân Dương, Thủy Sơn, Dương Quan, Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên); toàn bộ đảo Vũ Yên; phường Tràng Cát (quận Hải An); bán đảo Đình Vũ (quận Hải An); đảo Cát Hải gồm các xã: Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải); một phần các xã Lê Lợi, Hồng Phong, Bắc Sơn, An Hòa (huyện An Dương) và một phần các xã An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang (huyện An Lão).

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/5/2021.

Trước đó, Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có diện tích tự nhiên là 22.119,22 ha, bao gồm các xã: Trung Hà, Thủy Triều, An Lư, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên); một phần thuộc địa bàn các xã: Tân Dương, Thủy Sơn, Dương Quan, Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên); toàn bộ đảo Vũ Yên; phường Tràng Cát (quận Hải An); bán đảo Đình Vũ (quận Hải An); đảo Cát Hải gồm các xã: Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải).