• Mời thầu quốc tế gói thầu tại Dự án Khu du lịch Suối Hoa gần 988 tỷ đồng

    28/09/2020 08:00

    (BĐT) - Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) mới đây đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 987,91 tỷ đồng, được thực hiện tại Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư