(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, Khu công nghệ cao - Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) hiện đang có 120 doanh nghiệp (DN) hoạt động, với 69 DN trong nước và 51 DN nước ngoài. 
Khu CNC - Công viên phần mềm Quang Trung sẽ chú trọng R&D

Các DN đã xây dựng và cung cấp hơn 140 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; thực hiện xuất khẩu các sản phẩm này đến hơn 20 quốc gia.

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, các DN thuộc QTSC định hướng sẽ quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trong năm 2017.