• Xây dựng Cầu 75 trúng gói thầu hơn 100 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế

    17/05/2021 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II, (các đô thị xanh) - Dự án thành phần Thừa Thiên Huế vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 28 (HU-CW07) Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý).

chuyên đề

Kết nối đầu tư