(BĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học trang bị cho các đơn vị trường học thuộc Dự án Mua sắm tập trung năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Kết quả, Liên danh Công ty CP Giải pháp công nghệ ECTC - Công ty CP Mopha là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 156,559 tỷ đồng, giảm 2% so với giá gói thầu (159,909 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Công ty CP Giải pháp công nghệ ECTC có địa chỉ trụ sở tại Hà Nội. Dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, trong 2 năm qua, Công ty được công bố trúng 13 gói thầu. Trong đó, với tư cách thành viên liên danh, Nhà thầu ECTC trúng một số gói thầu quy mô hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử, Gói thầu số 12 Mua sắm, lắp đặt thiết bị trung tâm dữ liệu thành phố thông minh, đào tạo và chuyển giao công nghệ - giai đoạn 2 thuộc Dự án Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh (giá trúng thầu 220,364 tỷ đồng)...

Công ty CP Mopha cũng có địa chỉ tại Hà Nội. Hơn 4 năm qua, Mopha được công bố trúng hàng trăm gói thầu thiết bị công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.