(BĐT) - Công ty CP Cao su Phước Hòa vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 241,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 35,1 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong quý I/2021, Công ty không còn ghi nhận khoản thu nhập đột biến từ nhận đền bù thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 như cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 1/6 cùng kỳ, đạt 21,2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý I/2021, tổng tài sản Cao su Phước Hòa đạt 3.332 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ ở mức 442,6 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt gần 600 tỷ đồng.