(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu vào ngày 10/3/2017.
Không có NĐT đăng ký tham dự đấu giá CP của Maritime Bank, nên cuộc đấu giá không đủ ĐK tổ chức. Ảnh: Tường Lâm

Không có NĐT đăng ký tham dự đấu giá CP của Maritime Bank, nên cuộc đấu giá không đủ ĐK tổ chức. Ảnh: Tường Lâm

Lý do, HNX hủy tổ chức phiên đấu giá là hết thời hạn đăng ký và đặt cọc mua cổ phần (15 giờ 30 ngày 03/03/2017) không có nhà đầu tư (NĐT) đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 475/QĐ-SGDHCM ngày 30/11/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-SGDHN ngày 09/02/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.