(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2021, cả nước có gần 10,1 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 155,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9% về số DN và tăng 25,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nếu tính cả 240 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 DN đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, cả nước có 6.503 DN quay trở lại hoạt động, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động lên 16.594 nghìn DN, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1, có 25.752 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,4% so với cùng kỳ 2020.