(BĐT) - Theo dữ liệu phân tích từ trang 24/7 Wall Street về khoản nợ dài hạn của các công ty phi tài chính trong nhóm Fortune 500, tổng nợ của các công ty này đạt khoảng 9.000 tỷ USD trong quý đầu tiên năm 2019. Dưới đây là những công ty đang nắm giữ khoản nợ lớn nhất.
Khối nợ dài hạn của các công ty phi tài chính tại Mỹ ảnh 1

Nguồn: Howmuch.net