Khoảng 60% TCTD kỳ vọng xu hướng tăng lãi suất sẽ tiếp tục trong quý IV

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV/2022. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8 - 10/9/2022, kết thúc 2 tuần trước thời điểm NHNN điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành vào ngày 23/9/2022. Đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNN tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 96%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại kỳ điều tra này, có 31,6% TCTD cho biết đã điều chỉnh “tăng nhẹ” lãi suất biên trong khi tiếp tục “giữ ổn định” phí dịch vụ trong quý III/2022.

Trước thời điểm NHNN điều chỉnh tăng 1 điểm phần trăm (đpt) các mức lãi suất điều hành (ngày 23/9), mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục được các TCTD kỳ vọng xu hướng tăng trong quý IV và cả năm 2022.

Cụ thể, 59 - 61% TCTD kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,37 đpt trong quý IV/2022, trong khi chỉ có 7 - 9% TCTD kỳ vọng lãi suất giảm nhẹ. Có 66 - 69% TCTD kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,56 - 0,57 đpt trong năm 2022 và chỉ có 8 - 10% TCTD kỳ vọng lãi suất giảm. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng dự báo cả lãi suất biên và phí dịch vụ đều có xu hướng tăng nhẹ trong quý IV và cả năm 2022.

Mặc dù tăng lãi suất nhưng huy động vốn toàn hệ thống chỉ được kỳ vọng tăng bình quân 4,3% trong quý IV và tăng 10,2% trong năm 2022. Đồng nghĩa, điều chỉnh giảm 1,3 đpt so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4,1% trong quý IV và tăng 14,9% trong năm 2022, xấp xỉ mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước (15%).

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III/2022 được các TCTD nhận định tiếp tục duy trì ở trạng thái “tốt”. Trong quý IV, các TCTD dự kiến tình hình thanh khoản tiếp tục “cải thiện” nhưng chậm lại so với quý III. Dự báo cả năm 2022, các TCTD tiếp tục kỳ vọng tình hình thanh khoản “cải thiện” so với năm 2021.

Cũng theo đánh giá của các TCTD, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi bền vững kể từ quý IV/2021 với mức cải thiện của quý sau cao hơn quý trước, trong đó nhu cầu vay vốn được nhận định cải thiện mạnh nhất.

Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định ở mức cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và các tổ chức tín dụng khác. Trên cơ sở đó, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “tăng” với tốc độ mạnh hơn trong quý IV và cả năm 2022 so với kỳ trước, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý III chưa được như kỳ vọng. Dự báo cho thời gian tới, có 70,4 - 75,9% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý tới và cả năm 2022 với mức độ kỳ vọng cải thiện thấp hơn so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Về lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, có 88,3% TCTD dự kiến tăng trưởng dương so với năm 2021. Bên cạnh đó, vẫn có 6,8% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Trong quý III/2022, các TCTD tiếp tục đánh giá các nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn so với quý trước

"Sự cạnh tranh từ các TCTD khác" tiếp tục được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của TCTD trong năm 2022. Trong khi đó, “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” cùng với “điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được kỳ vọng là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của TCTD.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư