Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 44.423 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở.
Ngày 1/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ khai chương : Triển khai thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ qua Ngân hang Nhà nước. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khai chương. Ảnh minh họa: Danh Lam – TTXVN

Ngày 1/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ khai chương : Triển khai thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ qua Ngân hang Nhà nước. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khai chương. Ảnh minh họa: Danh Lam – TTXVN

Ngày 18/4, tại HNX cũng vừa diễn ra phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 20 năm (1.000) tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.350 tỷ đồng - mức huy động không được như kỳ vọng. 

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 15 thành viên dự thầu, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,43%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/4/2018). 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 14 thành viên dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,10%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/4/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 450 tỷ đồng với lãi suất 4,10%/năm. 

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/3/2018)./. 

Theo Bnews