(BĐT) - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có công điện chỉ đạo giám đốc các đơn vị KBNN trực thuộc. Theo đó, yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại có liên quan trên địa bàn để đảm bảo việc thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được thông suốt, liên tục; đồng thời đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN...
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước có liên quan và Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2018, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN về công tác chuyển nguồn và kiểm soát chi NSNN cuối năm 2018.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi để đảm bảo không tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán với KBNN; nghiêm cấm công chức kiểm soát chi gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư.