(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn Khánh Hòa đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng kè Sông Cái Nha Trang - Mỹ Thanh Cam Ranh.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở Khu dân cư Mỹ Thanh; kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, có giá gói thầu 214,889 tỷ đồng. Dự kiến mở thầu ngày 21/12/2020.