(BĐT) - Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đến 30/6/2020, tổng nợ thuế trên địa bàn là 1.296 tỷ đồng, tăng khoảng 456 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019, chiếm tỷ trọng 8,1% trong tổng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN).
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Trong tổng số nợ thuế, nợ có khả năng thu là 880,6 tỷ đồng, tăng 401,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 84%; nợ khó thu là 415,4 tỷ đồng, tăng 71,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 21%.

Tính đến 30/6, toàn tỉnh có 73 doanh nghiệp (DN) có số nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, với tổng số nợ thuế là 693,8 tỷ đồng; gồm 18 DN nợ trên 10 tỷ đồng với số tiền nợ là 522,3 tỷ đồng, 12 DN nợ từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng với số tiền nợ là 83 tỷ đồng; 43 DN nợ từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng với số tiền nợ là 88,4 tỷ đồng.

Năm 2020, Cục Thuế Khánh Hòa được giao chỉ tiêu đến 31/12/2020, tổng nợ thuế không vượt quá 563 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 3,5% trên tổng thu NSNN.