(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ có 70 dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách. Trong số nói trên, có 20 dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, 5 dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, còn lại là hình thức đầu tư trong nước.
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Theo tìm hiểm của Báo Đấu thầu, tại danh mục nói trên, thị xã Ninh Hòa có 18 dự án, thành phố Cam Ranh có 16 dự án, huyện Diên Khánh và huyện Vạn Ninh mỗi huyện có 9 dự án, huyện Cam Lâm có 7 dự án, thành phố Nha Trang có 6 dự án, huyện Khánh Vĩnh có 4 dự án và huyện Khánh Sơn có 1 dự án.

Đối với những dự án tuy các địa phương đã đề xuất, hoặc chưa thống nhất về địa điểm và hiệu quả đầu tư cũng như chưa đưa vào quy hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các ban ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào danh mục dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Khánh Hòa có 58 dự án đầu tư kêu gọi ngoài ngân sách cho giai đoạn 2016 – 2020. Tuy nhiên, năm ngoái có 11 dự án đã bị đưa ra khỏi danh mục, chỉ có 3 dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Trong năm 2017, UBND tỉnh bổ sung thêm 36 dự án mới, nâng tổng số dự án cần kêu gọi đầu tư từ năm 2017 đến 2020 lên 80 dự án.

Thế nhưng, qua các đợt rà soát và sàng lọc, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục loại 10 dự án ra khỏi danh mục đề xuất do không còn phù hợp hoặc đã có chủ trương đầu tư khác. Tới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phê duyệt danh mục này sau khi Sở KH&ĐT tổng hợp và đệ trình.