(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước… về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg (QĐ 40) của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đánh giá về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 trước ngày 24/2. Ảnh: Tiên Giang

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đánh giá về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 trước ngày 24/2. Ảnh: Tiên Giang

Việc đánh giá này làm cơ sở quan trọng để xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Theo công văn, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị đánh giá 4 nội dung. Thứ nhất là việc phân loại đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong QĐ 40, trong đó làm rõ việc phân loại này đã đầy đủ và đáp ứng với yêu cầu thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn sắp tới hay không. Thứ hai, đánh giá nguyên tắc chung về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thứ ba, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, trong đó làm rõ các tiêu chí phân bổ vốn có phù hợp với yêu cầu phát triển của các địa phương trong giai đoạn 2016 - 2020 và trong giai đoạn tới hay chưa. Thứ tư là nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu.

Trong từng nội dung cụ thể, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và làm rõ nguyên nhân của khó khăn, tồn tại; gửi báo cáo về Bộ trước ngày 24/2/2020 để kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền.