(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định đến tiến độ xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Tiên Giang

Công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định đến tiến độ xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Tiên Giang

Thông báo kết luận nêu rõ, để đáp ứng tiến độ Dự án hoàn thành vào năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội, cần tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ GPMB và công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trong đó, công tác GPMB là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định đến tiến độ Dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra và chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan chức năng thực hiện cung cấp đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết và tiến độ thực hiện dự án cũng như kế hoạch phân bổ vốn cho công tác GPMB; tổ chức triển khai ngay công tác cắm mốc GPMB, mốc lộ giới theo hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB được phê duyệt (cuối quý I, đầu quý II/2019).

Đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc đảm bảo tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án chi tiết GPMB theo quy định; thực hiện tốt chế độ phối hợp và cung cấp thông tin, đảm bảo minh bạch các thông tin về dự án đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây dựng...

Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chủ đầu tư dự án thành phần GPMB và các ban, ngành của địa phương; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án; khẩn trương triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái định cư…