(BĐT) - Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa 14 bắt đầu diễn ra từ 10 - 12/12, xem xét và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.
Tại Phiên họp 29, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Trí Nguyễn

Tại Phiên họp 29, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh liên quan đến quy hoạch. Ảnh: Trí Nguyễn

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, thông qua Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2019 của UBTVQH; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

UBTVQH cũng sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia; cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm; về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của UBTVQH và cho ý kiến về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của UBTVQH, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tổng kết Kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.