(BĐT) - Diễn đàn Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Forum – VDF) với chủ đề Chính phủ kiến tạo và hành động – động lực mới cho phát triển vừa được khai mạc tại Hà Nội, sáng 9/12/2016. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione đồng chủ trì Diễn đàn.
VDF 2016, với chủ đề Chính phủ kiến tạo và hành động – động lực mới cho phát triển.

VDF 2016, với chủ đề Chính phủ kiến tạo và hành động – động lực mới cho phát triển.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, VDF 2016 là một cách tiếp cận đổi mới trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và cộng đồng các đối tác phát triển tại Việt Nam. Phương thức tiếp cận này dựa trên nền tảng kế thừa và phát triển của mô hình Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ (CG) và Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) đã được tổ chức trước đây.

Trong Diễn đàn này, Chính phủ với vai trò kiến tạo, sẽ lắng nghe các chuyên gia, các đối tác phát triển về những quan điểm, nhận định, đánh giá và khuyến nghị về các vấn đề đang được Chính phủ và người dân cùng quan tâm. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những điều chỉnh cần thiết nhằm thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, không chỉ riêng cho năm 2017 mà còn cho cả trung và dài hạn.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo và hành động với mục tiêu biến các giải pháp thành hiện thực, đưa các mục tiêu kế hoạch thành những những kết quả cụ thể trên thực tiễn. Diễn đàn VDF 2016 lần này với chủ đề “Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển” có mục tiêu góp phần thực hiện các cam kết của Chính phủ đã đề ra.

Với cách tiếp cận đổi mới của Diễn đàn VDF 2016, nhiều vấn đề đã được Chính phủ Việt Nam đưa ra tham vấn và nhận được nhiều chia sẻ, khuyến nghị, kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu. Đó là những đánh giá, nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam 2016 - 2020, những yếu tố tác động và những thách thức đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới; các khuyến nghị giải pháp khả thi để hiện thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và khó dự đoán.

Các ý kiến cũng đã phân tích về các tác động đa chiều của bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới đối với nền kinh tế Việt Nam, nhất là tác động của các Hiệp định thương mại song phương, đa phương và khả năng có thể xảy ra đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, một hiệp định quan trọng đối với tất cả các nước cùng tham gia.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong về việc xử lý mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng,khuyến nghị nào phù hợp đối với Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, những ý kiến từ Diễn đàn sẽ góp phần giúp các cơ quan của Việt Nam định hình được những tham mưu hiệu quả đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, có những quyết sách chính xác, đem lại hiệu ứng tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.