(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức đến hết năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ 67%.

Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức đến hết năm 2019 cho cổ động với tỷ lệ 47%, đồng thời tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/9, thời gian chi trả dự kiến là ngày 28/9.

Như vậy, với 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi số tiền gần 94 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 25 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 70 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 29 tỷ đồng.