(BĐT) - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM cho kết thúc Đề án "Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố" từ ngày 2/1/2021. Thời điểm này đúng vào thời gian kết thúc hợp đồng với Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam - đơn vị trúng đấu giá quảng cáo trên xe buýt trong 3 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2017, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức đấu giá nhiều gói quảng cáo trên xe buýt và chỉ có một doanh nghiệp trúng đấu giá một gói quảng cáo trên 492 xe buýt trị giá 162 tỷ đồng trong 3 năm.

Trong quá trình thực hiện Đề án có nhiều vướng mắc, khó khăn liên quan đến vấn đề đầu tư phương tiện của các đơn vị vận tải, công tác bàn giao, tiếp nhận xe buýt để quảng cáo trên thân xe và tình hình thay đổi đơn vị đảm nhận hoạt động tuyến buýt thuộc gói thầu quảng cáo. Trong khi đó, còn khoảng 1.200 xe buýt không có đơn vị nào tham gia quảng cáo, sau 5 lần tổ chức đấu giá thất bại.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị UBND Thành phố giao cho sở này chủ động nghiên cứu việc xây dựng lại Đề án vào thời điểm phù hợp.