(BĐT) - Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, doanh thu Công ty đạt 470,5 tỷ đồng, giảm 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 tỷ đồng, giảm 18,56%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại thời điểm cuối quý I/2020, tổng tài sản của Thép Vicasa đạt gần 495 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 52%. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty đạt 15,2 tỷ đồng, các khoản phải thu là khoảng 93,3 tỷ đồng và hàng tồn kho là 278,4 tỷ đồng.