Phiên đấu giá số 9 của Nhà đấu giá nghệ thuật Chọn's vừa diễn ra tối  ngày 23/12 tại số 17 Trần Quốc Toản, Hà Nội với 21/48 tác phẩm được đấu giá thành công. Tổng giá trị giao dịch toàn phiên là 216.400 USD.
Bức Hà Nội trong mắt Phái bán 2.000USD.

Bức Hà Nội trong mắt Phái bán 2.000USD.

Đáng chú ý tại phiên đấu già này là các tác phẩm của hai danh họa Bùi Xuân Phái và Nguyễn Tư Nghiêm. Tuy nhiên, chỉ có có 1/7 bức tranh của Bùi Xuân Phái được đấu giá thành công, 6 bức còn lại bị "pass" (không có người trả giá).

Bức được đấu giá thành công là Hà Nội trong mắt Phái (trong sưu tập của ông Nguyễn Văn Mạnh) với giá khởi điểm 800 USD và được gõ búa 2.000USD.

Bên cạnh đó, 4/6 bức tranh của Nguyễn Tư Nghiêm cũng không được đấu giá thành công, 6/6 bức tranh của họa sĩ vẽ tranh cổ động nổi tiếng Minh Phương cũng không có người trả giá…

Đặc biệt, bức tranh Nguyệt ước của Nguyễn Tư Nghiêm có giá khởi điểm cao nhất trong toàn phiên là 83.000 USD và chỉ được bán đúng bằng giá khởi điểm.

Kết quả đấu giá tranh Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm 'ảm đạm' ảnh 1

Bức Nguyệt ước của Nguyễn Tư Nghiêm bán 83.000 USD

Bức tranh Maria của họa sĩ Nguyễn Huyến có mức lũy tiến cao nhất, với giá khởi điểm 500 USD, kết quả gõ búa đạt 3.800 USD, tăng 660%.

Kết quả đấu giá tranh Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm 'ảm đạm' ảnh 2

Bức Maria của họa sĩ Nguyễn Huyến bán 3.800 USD

Ngoài ra, bức Đời hoa của "họa sĩ triệu đô" Lê Phổ cũng được bán bằng giá khởi điểm 27.000 USD.

Kết quả đấu giá tranh Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm 'ảm đạm' ảnh 3

Bức Đời hoa của Lê Phổ  bán 27.000 USD

Theo Thethaovanhoa.vn