Kết nối ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

(BĐT) - Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) giữa Bộ Công Thương, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và UBND tỉnh Hải Dương diễn ra chiều 4/2, tại Hải Dương dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Bộ Công Thương - Samsung Việt Nam - UBND tỉnh Hải Dương ký kết hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ (ảnh: MOIT)
Bộ Công Thương - Samsung Việt Nam - UBND tỉnh Hải Dương ký kết hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ (ảnh: MOIT)

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ đang nỗ lực hành động để phát triển ngành CNHT gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế so sánh của Việt Nam trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế. Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong chương trình, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉnh Hải Dương và Samsung Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, giúp ngành CNHT đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2018 - 2019, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Samsung Việt Nam triển khai Dự án Hợp tác đào tạo tư vấn viên Việt Nam về cải tiến sản xuất và chất lượng. Một số học viên trong khóa đào tạo đã tham gia có hiệu quả thực hiện Đề án “Tổ chức cải tiến sản xuất chất lượng cho doanh nghiệp chế biến chế tạo, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” thuộc Chương trình phát triển CNHT năm 2019 của Bộ Công Thương.

Năm 2020, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với một số địa phương có tiềm năng về phát triển công nghiệp xây dựng chính sách và triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp tại địa phương, trong đó chú trọng ngành CNHT.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư