• KTNN đấu thầu 2 gói thầu của dự án kết nối liên thông dữ liệu

    17/08/2020 08:00

    (BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Giai đoạn thực hiện Dự án Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán.

chuyên đề

Kết nối đầu tư