Ngày 9/09: Có 79 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 09/9/2019, có 79 thông báo KHLCNT chậm.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 24/8/2019 trở về trước, nhưng đến ngày 09/9/2019 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Công ty Điện Lực Cà Mau cho dự án “Xây dựng hàng rào, cổng vào và sân NLV Công ty Điện Lực Cà Mau. (Hạng mục: trồng cây bóng mát, cây hoa màu và non bộ NLV Công ty Điện lực Cà Mau)” được phê duyệt tại Văn bản số 1614 ngày 21/8/2019; KHLCNT của Viện Nghiên cứu ứng dụng quân nhu cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1221/QĐ-QN ngày 14/8/2019; KHLCNT của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc cho dự toán “Sửa chữa MBA 250kVA-22/0,4kV (Số máy: 2040780) Bắc Cường 6 - Ý Yên” được phê duyệt tại Văn bản số 2868/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 250kVA-22/0,4kV (Số máy: 14-804) Yên Định 9 - Hải Hậu” được phê duyệt tại Văn bản số 2870/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 250kVA-22/0,4kV (Số máy: 2101310) Nghĩa Bình 6 - Nghĩa Hưng” được phê duyệt tại Văn bản số 2871/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 180kVA-22/0,4kV (Số máy: 11406-068) Xuân Trường 11 - Xuân Trường” được phê duyệt tại Văn bản số 2866/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 160kVA-25kV (Số máy: 3307228) thu hồi từ TBA Đông Khánh” được phê duyệt tại Văn bản số 2895/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 110kVA-35/0,4kV (Số máy: 0412-423) thu hồi từ TBA Bài” được phê duyệt tại Văn bản số 2894/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 250kVA-22/0,4kV (Số máy: 1505062) thu hồi từ TBA Phồn Xương 1” được phê duyệt tại Văn bản số 2889/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 400kVA-22/0,4kV (Số máy 141298298)” được phê duyệt tại Văn bản số 2875/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chửa MBA 6300kVA-35/10kV” được phê duyệt tại Văn bản số 2888/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 400kVA-22/0,4kV (Số máy:200619) Trạm Cầu Sắt” được phê duyệt tại Văn bản số 2872/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019, dự toán “Sửa chữa MBA 180kVA-22/0,4kV (Số máy: 11406-052) Giao Hải 5 - Giao Thủy” được phê duyệt tại Văn bản số 2867/QĐ-NPSC ngày 19/8/2019; KHLCNT của Viện Kỹ thuật Hải quân cho dự án “Hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị trên tàu” được phê duyệt tại Văn bản số 76/QĐ-VKT-VK ngày 06/8/2019; KHLCNT của Cục Viễn thông cho “Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Cục Viễn thông năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1262/QĐ-BTTTT ngày 09/8/2019; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cho “Tiểu dự án: Đường dây và trạm 110kV Cẩm Điền” được phê duyệt tại Văn bản số 2448/QĐ-BCT ngày 14/8/2019; KHLCNT của Bộ Tư lệnh 86/Bộ Quốc phòng cho “Các gói thầu mua sắm phần mềm nội bộ thực hiện nhiệm vụ bằng kinh phí bảo đảm năm 2019 của Phòng Tham mưu” được phê duyệt tại Văn bản số 2536 ngày 17/8/2019; KHLCNT của Cục Việc làm cho dự toán “Dịch vụ an ninh bảo mật”, dự toán “Thuê đường truyền Internet Leased line” được phê duyệt tại Văn bản số 166/QĐ-CVL ngày 23/8/2019; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện” được phê duyệt tại Văn bản số 1476/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; KHLCNT của Trung tâm Quản lý luồng không lưu - Chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH cho dự toán “Mở rộng hệ thống ảnh mây vệ tinh Himawari 8” được phê duyệt tại Văn bản số 788/QĐ-QLLKL ngày 26/7/2019; KHLCNT của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho dự toán “Dịch vụ vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh” được phê duyệt tại Văn bản số 2062/QĐ-BVHTTVDL ngày 13/6/2019; KHLCNT của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cho dự toán “Mua sắm thiết bị dạy nghề công nghệ ô tô, nghề hàn, nghề kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 325/QĐ-CĐNGL ngày 15/7/2019; KHLCNT của Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho dự toán “Trang bị máy phát điện lưu động công suất 8.5 KVA cho các trạm BTS năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 212/QĐ-VNPT-QT-ĐT ngày 20/8/2019; KHLCNT của Phòng Tư pháp huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) cho dự toán “Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hòa giải cấp cơ sở trên địa bàn huyện Trà Lĩnh năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1206/QĐ-UBND ngày 19/8/2019; KHLCNT của Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cho dự án “Hẻm 98 đường Phú Mỹ (Đầu tuyến và cuối tuyến giáp đường Nguyễn Thị Ngọt)” được phê duyệt tại Văn bản số 6355/QĐ-UBND ngày 05/8/2019, dự án “Hẻm 42 đường Nguyễn Thị Nê (Ông 5 Dương)(Đầu tuyến giáp đường Nguyễn Thị Nê, cuối tuyến giáp đường Nguyễn Thị Nữa)” được phê duyệt tại Văn bản số 6356/QĐ-UBND ngày 05/8/2019; KHLCNT của UBND xã Kim Long (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Hưng Long, Lạc Long, xã Kim Long” được phê duyệt tại Văn bản số 2847/QĐ-UBND ngày 20/8/2019; KHLCNT của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin cho dự toán “Sửa chữa cấp trung tu cụm hộp số và cầu giữa xe ô tô Scania P340; Biển kiểm soát 14C-081.60” được phê duyệt tại Văn bản số 3842/QĐ-TTHG ngày 31/7/2019, dự toán “Sửa chữa cấp trung tu cụm động cơ và hộp số xe ô tô Scania P340; Biển kiểm soát 14C-086.91” được phê duyệt tại Văn bản số 4059/QĐ-TTHG ngày 14/8/2019; KHLCNT của Trường Trung cấp kinh tế công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ An cho “Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2019 của Trường Trung cấp Kinh tế công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An” được phê duyệt tại Văn bản số 2876/QĐ-UBND ngày 30/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương Hà Giang cho dự toán “Tổ chức phiên chợ đưa hàng việt về huyện biên giới tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên tỉnh Hà Giang năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 07/Tr-TTKC ngày 20/8/2019; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH cho dự toán “Thay MBA 2x40MVA thành 2x63MVA TBA 110kV Tân Hưng” được phê duyệt tại Văn bản số 2322/QĐ-EVN SPC ngày 22/7/2019, dự toán “Trạm 110kV Lai Hưng và đường dây đấu nối” được phê duyệt tại Văn bản số 2058/QĐ-EVN SPC ngày 27/6/2019; KHLCNT của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV cho dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát độ rung các thiết bị chính - NMNĐ Cẩm Phả” được phê duyệt tại Văn bản số 160/QĐ-CPC ngày 14/8/2019; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho dự toán “Mua sắm sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh 6 tháng cuối năm 2019 cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn” được phê duyệt tại Văn bản số  608/QĐ-SYT ngày 24/7/2019; KHLCNT của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho dự toán “Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn về quản lý ngân sách trên địa bàn thành phố Phúc Yên năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1394/QĐ-UBND ngày 23/8/2019; KHLCNT của Huyện ủy Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho dự toán “Đại tu xe Mitsubishi biển số 47C-2457” được phê duyệt tại Văn bản số 3232/QĐ-UBND ngày 02/8/2019; KHLCNT của Viện 10 - Bộ Tư lệnh 86 cho “Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các nội dung mua sắm đợt 2 năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2556/QĐ-BTL ngày 20/8/2019; KHLCNT của Công ty Điện lực Đồng Tháp cho dự toán “Mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2361/QĐ-PCĐT ngày 14/8/2019; KHLCNT của Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Phạm Văn Cội cho dự án “Nâng cấp khu VHTT xã” được phê duyệt tại Văn bản số 6407/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; KHLCNT của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cho dự án “Đầu tư khu nhà làm việc khối kỹ thuật” được phê duyệt tại Văn bản số 99/QĐ.HĐQT-HABECO ngày 05/8/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cho dự án “Đường tràn An Thành xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai” được phê duyệt tại Văn bản số 2403/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; KHLCNT của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho dự toán “Mua sắm bộ màn hình Led huyện Sa Pa” được phê duyệt tại Văn bản số 2447/QĐ-UBND ngày 07/8/2019; KHLCNT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình cho dự án “Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019 của Trung tâm Công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1619/QĐ-UBND ngày 30/7/2019; KHLCNT của Cục Cảnh sát giao thông cho dự án “Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng CSGT đường thủy của Cục Cảnh sát giao thông và 18 tỉnh, thành phố Nam Bộ” được phê duyệt tại Văn bản số 6383/QĐ-BCA-H02 ngày 22/8/2019; KHLCNT của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi cho dự án “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Ngãi” được phê duyệt tại Văn bản số 265/QĐ-STNMT ngày 11/7/2019; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cho dự án “Cải tạo, mở rộng cầu Cảnh, xã Trường Thành - Trường Thọ, huyện An Lão” được phê duyệt tại Văn bản số 846/QĐ-SGTVT ngày 22/7/2019; KHLCNT của Bưu điện tỉnh An Giang cho dự án “Cải tạo, mở rộng nhà khai thác Bưu điện huyện Châu Thành, Bưu điện tỉnh An Giang (giai đoạn 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 1457/QĐ-BĐAG ngày 26/7/2019; KHLCNT của UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho dự án “Sửa chữa kè bảo vệ bờ biển xã Phước Thể, huyện Tuy Phong” được phê duyệt tại Văn bản số 3189/QĐ-UBND ngày 05/8/2019; KHLCNT của Viện Nghiên cứu ứng dụng quân nhu cho dự toán “Mua sắm thiết bị” được phê duyệt tại Văn bản số 1221/QĐ-QN ngày 14/8/2019; KHLCNT của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2112/QĐ-UBND ngày 19/8/2019; KHLCNT của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung cho dự toán “Mua sắm xe ô tô 05 chỗ Toyota Camry 2.5Q” được phê duyệt tại Văn bản số 328/QĐ/CNQTG-TCHC ngày 16/8/2019; KHLCNT của Tổng công ty Phát điện 1 cho dự toán “Mua than nhập khẩu giai đoạn 2019-2020 (đợt 4)” được phê duyệt tại Văn bản số 308/QĐ-EVNGENCO1 ngày 22/8/2019; KHLCNT của Công an thành phố Đà Nẵng cho dự án “Hệ thống dữ liệu về an ninh trật tự thành phố” được phê duyệt tại Văn bản số 2352/QĐ-CATP ngày 20/8/2019; KHLCNT của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cho dự toán “Phê duyệt kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ thiết kế dự án đầu tư sửa chữa một tàu kéo công suất 385Hp và hoán cải hai sà lan xả đáy làm trạm nổi quản lý vận hành luồng hàng hải khu vực Đông Nam Bộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam” được phê duyệt tại Văn bản số 2338/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 19/8/2019; KHLCNT của Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du Lịch và Truyền thông cho “Dự toán gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống truyền thanh FM xã Đăk Xú” được phê duyệt tại Văn bản số 572/QĐ-UBND ngày 28/6/2019; KHLCNT của UBND xã Quảng Văn (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “Sân vận động chính trung tâm của xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 3357/QĐ-UBND ngày 22/8/2019; KHLCNT của Công ty CP Phân bón Miền Nam cho dự toán “Máy sấy dây chuyền hơi nước - Nhà máy Phân bón Cửu Long” được phê duyệt tại Văn bản số 292/QĐ-PBMN ngày 15/8/2019, dự toán “Máy làm nguội dây chuyền hơi nước - Nhà máy Phân bón Cửu Long” được phê duyệt tại Văn bản số 291/QĐ-PBMN ngày 15/8/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu Long Đồng Tháp cho dự toán “Chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Hồng Ngự” được phê duyệt tại Văn bản số 338/QĐ-UBND ngày 19/8/2019; KHLCNT của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2019 của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện” được phê duyệt tại Văn bản số 37/QĐ-TVD ngày 05/8/2019; KHLCNT của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho dự án “Nâng cấp sân, đường và hệ thống thoát nước trong khuôn viên cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 1633 ngày 22/8/2019; KHLCNT của UBND xã Quảng Lợi (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “Xây mới công sở UBND Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 61a ngày 20/8/2019; KHLCNT của UBND huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) cho dự án “Xây dựng tuyến đường kết nối UBND xã đến đê sông Ghềnh thôn Vân Du Thượng xã Yên Thắng” được phê duyệt tại Văn bản số 1703/QĐ-UBND ngày 16/8/2019, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô” được phê duyệt tại Văn bản số 1670/QĐ-UBND ngày 08/8/2019; KHLCNT của UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho dự án “Nâng cấp, mở rộng và cải tạo Trường Tiểu học Tây Hiệp” được phê duyệt tại Văn bản số 5788 ngày 21/8/2019; KHLCNT của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho dự án “Trụ sở Điều hành và Trung tâm Thương mại Viettel” được phê duyệt tại Văn bản số 344/QĐ-BQP ngày 14/8/2019; KHLCNT của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam cho dự toán “Mua thức ăn bổ sung cho nghé từ 6 tháng - 12 tháng tuổi thực hiện đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để phát triển đàn trâu ở Quảng Nam” được phê duyệt tại Văn bản số 2470/QĐ-UBND ngày 02/8/2019; KHLCNT của Viện Công nghệ viễn thông Sài Gòn cho “Dự toán mua 02 máy chủ phục vụ vận hành hệ thống quản lý và cung cấp Metadata dữ liệu không gian tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh” được phê duyệt tại Văn bản số 177/QĐ-STC ngày 19/8/2019; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) cho dự toán “Mua sắm bổ sung các mặt hàng vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm chưa lựa chọn được nhà thầu cung ứng và một số mặt hàng mới phát sinh tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy” được phê duyệt tại Văn bản số 1269/QĐ-UBND ngày 20/8/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho dự án “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải đi xã Bình Định, huyện Kiến Xương” được phê duyệt tại Văn bản số 5285/QĐ - UBND ngày 19/7/2019; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Trung cho dự toán “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình thuộc Kế hoạch SCL, ĐTXD lưới điện 110kV năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 7375/QĐ-EVNCPC ngày 12/8/2019; KHLCNT của Bộ tư lệnh Quân khu 2 cho dự án “ĐTXD Doanh trại Ban CHQS huyện Quản Bạ/Bộ CHQS tỉnh Hà Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 1200/QĐ-BTL ngày 19/8/2019; KHLCNT của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho dự án “Mua sắm 02 Máy tiệt khuẩn hơi nước hai cửa dung tích # 796 lít và 01 Máy rửa khử khuẩn hai cửa dung tích # 225 lít” được phê duyệt tại Văn bản số 3005/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; KHLCNT của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh cho dự toán “Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m3” được phê duyệt tại Văn bản số 45/QĐ-HĐQT ngày 19/8/2019; KHLCNT của Công ty Xăng dầu Điện Biên cho dự án “Cải tạo và nâng cấp cửa hàng xăng dầu số 01” được phê duyệt tại Văn bản số 434/PLXĐB-QĐ ngày 01/7/2019; KHLCNT của Công an tỉnh Hà Tĩnh cho dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an thành phố Hà Tĩnh, phường Tân Giang, phường Đại Nài năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 913/QĐ-CAT-PH10 ngày 19/8/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng cho dự án “Sửa chữa văn phòng làm việc cho Ban quản lý dự án lưới điện TP Hải Phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 2017/QĐ-PCHP ngày 30/7/2019. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.  

Ban biên tập

Tin liên quan