Ngày 29/07: Có 85 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 29/7/2019, có 85 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 29/07: Có 85 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm
Ngày 29/07: Có 85 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 13/7/2019 trở về trước, nhưng đến ngày 29/7/2019 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP cho dự toán “Thay thế bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS2 ga Quốc nội - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” được phê duyệt tại Văn bản số 2181/QĐ-CHKQTTSN ngày 04/7/2019; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cho dự toán “Mua sắm thuốc sát trùng thuộc kế hoạch truyền thông, khử trùng tiêu độc và phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2408/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; KHLCNT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho dự án “Cải tạo nhà vệ sinh, gạch lát nền, nhà xe nhân viên Trụ sở BHXH huyện Lộc Hà” được phê duyệt tại Văn bản số 325/QĐ-BHXH ngày 10/7/2019; KHLCNT của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc cho dự toán “Sửa chữa 50kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 11212211)” được phê duyệt tại Văn bản số 1699/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 50 kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 11209435)” được phê duyệt tại Văn bản số 1694/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 560kVA - 10/0,4kV (số chế tạo: 153-1206)” được phê duyệt tại Văn bản số 1706/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 320 kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 160111)” được phê duyệt tại Văn bản số 1713/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250 kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 120901103)” được phê duyệt tại Văn bản số 1698/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 100 kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 11410008)” được phê duyệt tại Văn bản số 1688/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250 kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 13253)” được phê duyệt tại Văn bản số 1686/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250 kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 120901170)” được phê duyệt tại Văn bản số 1717/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250kVA-22/0,4kV (số chế tạo: 12070129)” được phê duyệt tại Văn bản số 1709/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 160kVA-22(6)/0,4kV (số chế tạo: 9100184)” được phê duyệt tại Văn bản số 1687/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 160kVA-22(6)/0,4kV (số chế tạo: 91001104)” được phê duyệt tại Văn bản số 1685/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250 kVA-22(6)/0,4kV (số chế tạo: 12100199)” được phê duyệt tại Văn bản số 1715/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250kVA-22(6)/0,4kV (số chế tạo: 12100122)” được phê duyệt tại Văn bản số 1719/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019, dự toán “Sửa chữa 250kVA-10(22)/0,4kV (số chế tạo: 1509179)” được phê duyệt tại Văn bản số 1707/QĐ-NPSC ngày 08/7/2019; KHLCNT của Viện Nghiên cứu Cơ khí cho dự án “Cải tạo chống xuống cấp trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí” được phê duyệt tại Văn bản số 1942/QĐ-BCT ngày 28/6/2019; KHLCNT của Trung tâm Tư vấn Quy hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai cho dự toán “Mua sắm thiết bị máy chiếu, máy lạnh trụ sở Tỉnh ủy” được phê duyệt tại Văn bản số 741-QĐ/VPTU ngày 03/7/2019; KHLCNT của Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang cho dự án “Sửa chữa khối phòng học, nhà thi đấu và nâng cấp hạ tầng Trường Chính trị” được phê duyệt tại Văn bản số 88a/QĐ-SKHĐT ngày 11/7/2019; KHLCNT của Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn cho dự toán “Cung cấp tô inox, bàn tiếp phẩm sơ chế” được phê duyệt tại Văn bản số 63/KH-TNH ngày 01/3/2019; KHLCNT của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho dự án “Xây dựng, mở rộng nâng cấp nhà hoạt động liệu pháp và phục hồi chức năng” được phê duyệt tại Văn bản số 545/QĐ-BYT ngày 15/02/2019; KHLCNT của Bệnh viện Từ Dũ cho dự toán “Mua sắm vật tư tiêu hao hành chính năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1173/QĐ-BVTD ngày 22/3/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang cho dự án “Nâng cấp CSHT vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi” được phê duyệt tại Văn bản số 2096 ngày 28/6/2019, cho “Tiểu dự án nâng cấp CSHT phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX sản xuất DVNN Mỹ Trung” được phê duyệt tại Văn bản số 2140 ngày 02/7/2019, cho “Tiểu dự án nâng cấp CSHT phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX Hậu Mỹ” được phê duyệt tại Văn bản số 2139 ngày 02/7/2019, cho “Tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX sản xuất TMDV Green Vina TG” được phê duyệt tại Văn bản số 2095 ngày 28/6/2019; KHLCNT của Viện Địa lý cho “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp các gói thầu thực hiện năm 2019 của đề tài mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 128/QĐ-ĐL ngày 30/5/2019; KHLCNT của Công ty cổ phần Tư vấn Toàn Thành cho dự án “Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Cửa Đại” được phê duyệt tại Văn bản số 232/QĐ-TTYT ngày 05/6/2019; KHLCNT của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho dự án “SCTX-2019-20: Kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm định cấp phép các thiết bị cân điện tử băng tải nhiên liệu dây chuyền 2 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” được phê duyệt tại Văn bản số 3315/QĐ-PPC ngày 03/7/2019; KHLCNT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Hải Phòng cho dự án “Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào trụ sở Vietcombank Chi nhánh Nam Hải Phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 451/QĐ-NHP-HCNSNQ ngày 25/6/2019; KHLCNT của Ban QLDA ĐTXD số 2 thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Lư Giang, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 1944/QĐ-UBND ngày 07/6/2019; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị cho “Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị” được phê duyệt tại Văn bản số 622/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Trường Tiểu học Tân Thành, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 648/QĐ-UBND ngày 25/3/2019; KHLCNT của Chi cục Thủy lợi cho dự án “Khảo sát thủy văn xâm nhập mặn năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 104/QĐ-CCTL ngày 19/4/2019; KHLCNT của UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) cho dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì” được phê duyệt tại Văn bản số 2547/QĐ-UBND ngày 25/6/2019; KHLCNT của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Mô hình trồng hoa Hồng Ngọc Mai giá trị kinh tế cao tại huyện Yên Phong năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 19/QĐ-TTDVNN ngày 03/7/2019, dự án “Mô hình trồng hoa Lily Macizo, Catina, Lamancha, Dynamite chất lượng cao tại huyện Yên Phong” được phê duyệt tại Văn bản số 18/QĐ-TTDVNN ngày 03/7/2019; KHLCNT của Công ty Quản lý bay miền Trung cho dự án “Đường truyền quang và di dời hệ thống AWOS Phú Bài, Chu Lai” được phê duyệt tại Văn bản số 2845/QĐ-QLB ngày 24/6/2019; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho dự toán “May trang phục cho cán bộ viên chức, người lao động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1096/QĐ-SYT ngày 11/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho dự án “Trường Tiểu học Liên Sang; Hạng mục: San nền, khối lớp học 12 phòng, 04 phòng học bộ môn, khối hành chính, cổng, tường rào, sân” được phê duyệt tại Văn bản số 142/QĐ-UBND ngày 11/3/2019; KHLCNT của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Quang Hanh - TKV cho dự toán “Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 9460/QĐ-VQHC-ĐTM ngày 12/6/2019; KHLCNT của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội cho dự án “Ứng dụng kết quả nghiên cứu, lai tạo giống bò BBB trên nền bò lai Sind thành đàn bò F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 42/QĐ-KHĐT ngày 17/01/2019; KHLCNT của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa cho dự án “Xử lý cấp bách đê tả sông Chu đoạn K6-K15+800, huyện Thọ Xuân” được phê duyệt tại Văn bản số 2394/QĐ-UBND ngày 18/6/2019; KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh cho dự án “Sửa chữa lớn lắp các thiết bị chống quá tải điện áp 18kV - Class 3 các tuyến dây trung thế huyện Bình Chánh năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1534/QĐ-PCBC ngày 12/7/2019; KHLCNT của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang cho dự án “Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm vệ tinh của cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Tuyên Quang” được phê duyệt tại Văn bản số 674/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho dự án “Hồ chứa nước Đắk NTing, tỉnh Đắk Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 676/QĐ-UBND ngày 13/5/2019; KHLCNT của UBND thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Nhà bộ môn Trường Tiểu học Lộc Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 1387 ngày 18/3/2019; KHLCNT của Xí nghiệp Xăng dầu K131 cho dự án “Sửa chữa biển báo công trình ngầm vượt sông - Tuyến K131 - H102 đoạn vượt sông Hàn” được phê duyệt tại Văn bản số 824/PLXXDK131-QĐ ngày 21/6/2019; KHLCNT của UBND xã Lý Quốc (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Đường nội đồng xóm Bang Trên, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 1019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019, dự án “Đường nội đồng xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Nền đường, mặt đường, cống thoát nước” được phê duyệt tại Văn bản số 1020/QĐ-UBND ngày 04/7/2019; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Thái Bình - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục Đồng Châu, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 566/QĐ-BĐTB ngày 08/7/2019; KHLCNT của Viễn thông Đắk Lắk cho dự án “Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trạm Viễn thông trên mạng lưới VNPT Đắk Lắk năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 207/QĐ-VNPT-DLC-KTDT ngày 09/7/2019; KHLCNT của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM cho dự án “Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh tôm chết sớm” được phê duyệt tại Văn bản số 939/QĐ-ĐHQG ngày 11/7/2019, dự án “Ảnh hưởng của phenyltrimethoxysilane và poly (vinyl alcohol) lên tính chất của silica aerogel tổng hợp từ methyltrimethoxysilane” được phê duyệt tại Văn bản số 946/QĐ-ĐHQG ngày 11/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho dự toán “Mua thức ăn gia súc phục vụ sản xuất của TTNNUDCNC” được phê duyệt tại Văn bản số 272/QĐ ngày 08/7/2019; KHLCNT của Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp cho dự án “Đầu tư phòng thí nghiệm chuyển đổi năng lượng từ phế phụ phẩm nông nghiệp hướng tới nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững” được phê duyệt tại Văn bản số 2005/QĐ-BCT ngày 04/7/2019; KHLCNT của UBND xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) cho “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế từ nguồn vốn chương trình 135 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững xã Đăk Long (mua giống sâm dây)” được phê duyệt tại Văn bản số 619 ngày 28/6/2019; KHLCNT của UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “Nhà hiệu bộ và lớp học 2 tầng -Trường THCS xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 55 ngày 08/7/2019; KHLCNT của UBND xã Đức Quang (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Đường nội đồng xã Đức Quang, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước” được phê duyệt tại Văn bản số 792/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; KHLCNT của UBND xã Việt Thống (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Trường Mầm non khu trung tâm xã Việt Thống, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng, nhà hiệu bộ” được phê duyệt tại Văn bản số 827/UBND-XDCB ngày 11/7/2019; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ăn UBND huyện An Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 3165/QĐ-UBND ngày 08/7/2019; KHLCNT của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Công ty Nhôm Đắk Nông TKV cho dự án “Sửa chữa lớn bồn lắng rửa số 1 A-08YH1S001 và Sửa chữa lớn bồn Kết tinh số 7 A-13YH1S003a” được phê duyệt tại Văn bản số 1170/QĐ-DNA ngày 10/7/2019; KHLCNT của Sư đoàn 325/Quân đoàn 2 cho dự án “Cấp nước sạch sinh hoạt d9/e18/f325” được phê duyệt tại Văn bản số 456/QĐ-BTL ngày 08/7/2019; KHLCNT của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho dự án “Xây dựng phiên bản mobile và bổ sung tính năng mới cho phần mềm quản lý văn bản điều hành” được phê duyệt tại Văn bản số 189/QĐ-STTTT ngày 17/6/2019; KHLCNT của Bộ Tư lệnh Công binh cho dự án “Nhà làm việc cơ quan Bộ Tham mưu/BCCB” được phê duyệt tại Văn bản số 1769/QĐ-BQP ngày 04/5/2019; KHLCNT của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam cho dự toán “Kế hoạch mua vắc xin, thuốc sát trùng và in giấy chứng nhận tiêm phòng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1094/QĐ-UBND ngày 12/6/2019; KHLCNT của Cục Quản trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho dự toán “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC Kho tiền TW1” được phê duyệt tại Văn bản số 156/QĐ-QT ngày 30/5/2019; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho dự toán “Mua sắm bổ sung VTYT của BVĐK Cà Mau” được phê duyệt tại Văn bản số 1149/QĐ-UBND ngày 11/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Bảo Ngọc Phát cho dự toán “Mua sắm nhạc cụ phục vụ giảng dạy của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 331/QĐ-SVHTTDL ngày 10/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Kiến Trúc Xanh cho dự toán “Mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học Trường THCS Trần Thúc Nhẫn” được phê duyệt tại Văn bản số 39/QĐ-UBND ngày 11/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone cho dự án “Trang bị thay thế, bổ sung máy lạnh cho các trạm BTS khu vực miền Tây - Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam - năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1821/QĐ-TT.MLMN-KHĐT ngày 27/5/2019; KHLCNT của Chi cục Bảo vệ môi trường cho dự án “Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới” được phê duyệt tại Văn bản số 595/QĐ-CCBVMT-KHTH ngày 05/6/2019; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang cho dự toán “Mua sắm tài sản trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2393/QĐ-UBND ngày 01/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành cho dự toán “Chỉnh lý tài liệu của Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được phê duyệt tại Văn bản số 1658/QĐ-UBND ngày 01/7/2019; KHLCNT của Bệnh viện An Bình (TP. Hồ Chí Minh) cho dự toán “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin năm 2019 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 352/QĐ-BVAB ngày 08/7/2019; KHLCNT của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (TP.HCM) cho dự toán “Thuê máy photocopy năm 2019 tại Chi nhánh Quận 2” được phê duyệt tại Văn bản số 91a/QĐ-VPĐK-TTĐT ngày 29/5/2019; KHLCNT của Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho dự án “Cải tạo, sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2019 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương” được phê duyệt tại Văn bản số 2819/QĐ-BYT ngày 03/7/2019; KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea HLeo (tỉnh Đăk Lăk) cho dự án “Mua sắm bàn ghế học sinh, bảng từ xanh chống lóa cấp cho các trường học mới xây trên địa bàn huyện” được phê duyệt tại Văn bản số 1025/QĐ-UBND ngày 11/4/2019; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Trồng cây xanh tuyến đường trục chính và sửa chữa trồng cây xanh công viên khóm 4, thị trấn Long Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 1283/QĐ-UBND ngày 02/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Đường kênh Hậu giáp kênh 3 - ấp Trung Đoàn (GTNT 2019)” được phê duyệt tại Văn bản số 377/QĐ-UBND ngày 06/3/2019; KHLCNT của Ban Thực hiện dự án VIE/433 - huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho dự án “Nâng cấp hệ thống đê bao và xây dựng trạm bơm tiêu Đồng Cho Đồng Dạ, thôn Phò Nam A, xã Quảng Thọ” được phê duyệt tại Văn bản số 1579/QĐ - UBND ngày 11/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Tư vấn Quy hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai cho dự án “Lập điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được phê duyệt tại Văn bản số 1585/QĐ-UBND ngày 27/5/2019; KHLCNT của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho dự án “Xây mới Khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Tâm thần TW1” được phê duyệt tại Văn bản số 546/QĐ-BYT ngày 15/02/2019; KHLCNT của Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho dự án “Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Tây Nam Bộ năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 64/2019/XTTM-NONGDAN ngày 24/6/2019. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.  

Ban biên tập

Tin liên quan