Ngày 26-28/07: Có 145 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 26/7/2019 đến ngày 28/7/2019, có 145 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 26-28/07: Có 145 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm
Ngày 26-28/07: Có 145 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 15/7/2019 trở về trước, nhưng từ ngày 26/7/2019 đến ngày 28/7/2019 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên cho dự án “Xây nhà bán hàng CHXD Trưng Trắc” được phê duyệt tại Văn bản số 867/PLXB12-QĐ ngày 09/7/2019; KHLCNT của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam cho dự án “Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo chuẩn HD” được phê duyệt tại Văn bản số 2025/QĐ-UBND ngày 20/6/2019; KHLCNT của UBND xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Đường GTNT và hệ thống thoát nước thôn Chính Trung, xã Yên Trung. Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước” được phê duyệt tại Văn bản số 185/QĐ-UBND ngày 11/7/2019; KHLCNT của UBND xã Đông Thọ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Đường GTNT thôn Đông Xuất, xã Đông Thọ. Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước” được phê duyệt tại Văn bản số 220/QĐ-UBND ngày 20/5/2019; KHLCNT của Công ty xi măng Nghi Sơn cho dự án “Lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lí lốp tại 2 dây chuyền tháp trao đổi nhiệt” được phê duyệt tại Văn bản số 2019-PROD(T)-11-D ngày 10/6/2019; KHLCNT của Trung tâm Phát triển công nghệ cao cho dự án “Tăng cường tiềm lực phát triển - ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Tây Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 323/QĐ-PTCNC ngày 15/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cho dự toán “Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 106/QĐ-STC ngày 03/6/2019; KHLCNT của Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho gói thầu “Khóa đào tạo chuyển đổi kiến thức nền tảng cloud computing theo chương trình chuẩn của hãng CompTIA Cloud+”, gói thầu “Khóa đào tạo ôn thi và thi chứng chỉ Lập trình cơ sở dữ liệu Oracle” đều được phê duyệt ngày 01/7/2019; KHLCNT của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc cho dự án “Sửa chữa 250kVA-35/22/0,4kV (số chế tạo: 2110766)”, dự án “Sửa chữa 250kVA-6/22/0,4kV (số chế tạo: 835)”, dự án “Sửa chữa 250kVA-10(22)/0,4kV (số chế tạo: 440111)”, dự án “Sửa chữa 180kVA-35/0,4kV (số chế tạo: 553)”, dự án “Sửa chữa 400kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 21208506)”, dự án “Sửa chữa 400kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 1106257)”, dự án “Sửa chữa 250 kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 12100119)”, dự án “Sửa chữa 320kVA-35(22)/0,4kV (số chế tạo: 0912-731)”, dự án “Sửa chữa 400kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 21110800)”, dự án “Sửa chữa 400kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 4182)”, dự án “Sửa chữa 400kVA-35/0,4kV (số chế tạo: QN23)”, dự án “Sửa chữa 250kVA-35/22/0,4kV (số chế tạo: 2110734)”, dự án “Sửa chữa 250kVA-22(6)/0,4kV (số chế tạo: 121001182)”, dự án “Sửa chữa 250 kVA-22(6)/0,4kV (số chế tạo: 120901226)”, dự án “Sửa chữa 250kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 14-496)”, dự án “Sửa chữa 250kVA-6(22)/0,4kV (số chế tạo: 120901215)”, dự án “Sửa chữa MBA 250kVA - 22(10)/0,4kV (số chế tạo: 1404-83)”, dự án “Sửa chữa 180kVA-22(10)/0,4kV (số chế tạo 386-1310)” đều được phê duyệt trong nửa đầu tháng 7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Phước Hiệp cho dự án “Công trình đường H21”, dự án “Công trình đường H53”, dự án “Công trình đường H129”, dự án “Công trình đường 614” đều được phê duyệt ngày 08/7/2019; KHLCNT của Công ty Điện lực Bến Tre cho dự án “Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Bến Tre năm 2019 (vùng 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 944/QĐ-PCBTr ngày 28/5/2019; KHLCNT của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động cho dự toán “Mua sắm thiết bị và vật tư thí nghiệm phục vụ cho phòng thí nghiệm. Mã số 01”, dự toán “Mua sắm thiết bị và vật tư thí nghiệm phục vụ cho phòng thí nghiệm. Mã số 02” đều được phê duyệt ngày 10/7/2019; KHLCNT của UBND huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Bừng, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 2260/QĐ-UBND ngày 15/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế trong thời gian chờ phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2019-2020” được phê duyệt tại Văn bản số 359/QĐ-TTYT ngày 10/7/2019; KHLCNT của Công ty Điện lực Điện Biên cho dự án “Xây dựng đường dây 35kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21.1 (huyện Mường Ảng) và lộ 377 E21.2 (huyện Điện Biên Đông)”, dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 4 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1634+250, Km1661+805, Km1666+955, Km1671+465 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 363/QĐ-CĐSVN ngày 03/7/2019; KHLCNT của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 4 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1406+630, Km1409+387, Km1415+869, Km1429+947 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 362/QĐ-CĐSVN ngày 03/7/2019; KHLCNT của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1384+025, Km1395+020, Km1396+684, Km1399+603, Km1400+775 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1232+860, Km1240+972, Km1242+316 (CG), Km1246+560, Km1248+520 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 6 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1189+880, Km1191+990, Km1195+000, Km1202+970, Km1208+000, Km1211+783 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1059+362, Km1064+920, Km1068+230, Km1084+237 (CG), Km1139+870(CG) tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Cải tạo, nâng cấp 5 đường ngang, bao gồm: Km1041+888, Km1047+370, Km1053+450, km1054+400, Km1057+440 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km1031+600, Km1032+480 (CG), Km1034+060, Km1034+800, Km1037+880 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Cải tạo, nâng cấp 4 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km940+025, Km947+450, Km950+700, Km955+580 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh”, dự án “Công trình Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang bao gồm: Đường ngang Km900+360, Km914+990, Km917+875, Km929+830, Km934+400 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” đều được phê duyệt trong nửa đầu tháng 7/2019; KHLCNT của UBND thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Xây dựng thêm 04 phòng học Trường Tiểu học Thái Hòa A” được phê duyệt tại Văn bản số 2138/QĐ-UBND ngày 16/5/2019; KHLCNT của Đài Phát thành phố Bắc Ninh cho dự toán “Mua 01 máy quay Camera phục vụ công tác tuyên truyền” được phê duyệt tại Văn bản số 36/QĐ-ĐPT ngày 18/6/2019; KHLCNT của Trung tâm Y tế Vân Canh (tỉnh Bình Định) cho dự toán “In ấn các biểu mẫu, bảng mica năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 163/QĐ-TTYT ngày 11/7/2019; KHLCNT của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 421/QĐ-BĐBD-KHKD ngày 13/5/2019; KHLCNT của UBND xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho dự án “Nhà văn hóa thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà. Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ” được phê duyệt tại Văn bản số 241/QĐ-UBND ngày 08/7/2019; KHLCNT của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho dự toán “Mua sắm trang phục công sở cho Cán bộ công nhân viên Công ty năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 763/QĐ-EVNICT ngày 12/7/2019; KHLCNT của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho dự toán “Mua sắm đồng phục kiểm lâm năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 911/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; KHLCNT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cho dự toán “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại 02 huyện và 11 xã thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La” được phê duyệt tại Văn bản số 1559/QĐ-UBND ngày 28/6/2019; KHLCNT của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho dự án “Cơ sở làm việc của Công ty Quản lý bay miền Trung” được phê duyệt tại Văn bản số 201/QĐ-HĐTV ngày 03/5/2019; KHLCNT của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh cho dự toán “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cảnh quan năm 2019 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 3127/QĐ-BYT ngày 15/7/2019; KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho dự án “Mua sắm thiết bị các trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn duy trì, các trường PTDTBT và các trường có học sinh bán trú huyện Bảo Yên” được phê duyệt tại Văn bản số 2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2019; KHLCNT của UBND xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho dự án “Kiên cố hóa kênh mương xã Nhơn An - Tuyến: Mương tưới đội 2 nhà ông Tân đến đội 3 nhà ông Nghi (điểm đầu: Nhà ông Tân - điểm cuối: Nhà ông Nghi)” được phê duyệt tại Văn bản số 135/QĐ-UBND ngày 24/6/2019; KHLCNT của Viện Công nghệ cho “Đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ số 046.19.ĐT.BO/HĐKHCN” được phê duyệt tại Văn bản số 06/QĐ-CB-VCN ngày 28/6/2019; KHLCNT của UBND huyện Thanh Oai (TP. Hà Nội) cho dự án “Tuyến đường nối từ QL 21B với đường trục phát triển phía Nam (tỉnh Hà Tây) đoạn qua địa phận xã Bích Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 1477/QĐ-UBND ngày 18/6/2019; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị cho “Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị” được phê duyệt tại Văn bản số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2019; KHLCNT của UBND phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp đường và mương thoát nước khối 6, 7, 8 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò” được phê duyệt tại Văn bản số 2113/QĐ-UBND ngày 21/6/2019; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho dự án “Sửa chữa, cải tạo các trường trung học cơ sở dịp hè năm 2018 (Trường THCS Châu Văn Liêm)” được phê duyệt tại Văn bản số 530/QĐ-UBND ngày 21/6/2019; KHLCNT của VNPT Hà Nội cho dự án “Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ dự án” được phê duyệt tại Văn bản số 5248/QĐ-VNPT-HNi-ĐT ngày 15/7/2019; KHLCNT của UBND xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng đường giao thông ngõ xóm thôn Ngọc Bài, Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 117/QĐ-UBND ngày 15/7/2019; KHLCNT của Viện Nghiên cứu Cơ khí cho dự toán “Nâng cấp phần mềm chuyên dụng tính toán thiết kế băng tải Helix Delta T6 và mua sắm phần mềm thiết kế cơ khí CADWORX” được phê duyệt tại Văn bản số 1878/QĐ-BCT ngày 27/6/2019; KHLCNT của Cục Kỹ thuật Binh chủng/TCKT cho dự toán “Mua sắm EOP kính trưởng xe, lái xe phục vụ chế thử T của Cục Kỹ thuật Binh chủng” được phê duyệt tại Văn bản số 880/QĐ-TCKT ngày 28/6/2019; KHLCNT của Ban QLDA Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Xây dựng Trường TH Tân Phong” được phê duyệt tại Văn bản số 2609/QĐ-UBND ngày 10/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Khu liên hợp thể thao huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 2684/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; KHLCNT của UBND xã Tân Dân (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “Sửa chữa đập Khe Dùng, thôn Đồng Mùng, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ” được phê duyệt tại Văn bản số 1930/QĐ-UBND ngày 13/6/2019; KHLCNT của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai cho dự án “Hoàn thiện công nghệ, dây chuyền thiết bị để nâng cao chất lượng dầu ăn và sản xuất shortening, margarine từ mỡ cá tra” được phê duyệt tại Văn bản số 1435/QĐ-BKHCN ngày 30/5/2019; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (gói thầu số 02)” được phê duyệt tại Văn bản số 1016/QĐ-UBND ngày 01/7/2019; KHLCNT của UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Tuyến đường cứu hộ Sen Thủy đi Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy”, dự án “Cầu Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy” và dự án “Kè chống sạt lở Nam Hói Cùng, huyện Lệ Thủy” đều được phê duyệt trong nửa đầu tháng 7/2019; KHLCNT của Bộ Tham mưu/BTL Đặc công cho dự án “Trường bắn Lữ đoàn Đặc công 113/Binh chủng Đặc công” được phê duyệt tại Văn bản số 1447/QĐ-BTL ngày 25/6/2019; KHLCNT của Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho dự án “Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phước Hòa A” được phê duyệt tại Văn bản số 3386/QĐ-UBND ngày 11/6/2019; KHLCNT của Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân cho dự toán “Mua sắm hàng hóa, sửa chữa trang bị, đặt sản xuất vật tư, thiết bị đặc chủng đợt 3 năm 2019 của Cục Kỹ thuật Hải quân” được phê duyệt tại Văn bản số 7715/QĐ-BTL ngày 20/6/2019; KHLCNT của Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn cho dự án “Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 1797/QĐ-UBND ngày 24/6/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp (TP.HCM) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp chống ngập nước hẻm số 156, đường số 1, Phường 3, quận Gò Vấp” được phê duyệt tại Văn bản số 711/QĐ-UBND ngày 09/4/2019; KHLCNT của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa cho dự toán “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô” được phê duyệt tại Văn bản số 231/QĐ-ATTP ngày 15/7/2019 và dự toán “Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm trong bếp ăn tập thể thuộc trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 208/QĐ-ATTP ngày 28/6/2019; KHLCNT của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I cho dự toán “Mua thiết bị phòng thí nghiệm năm 2019 cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I”, dự toán “Mua máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thuốc thú y Trung ương I”, dự toán “Mua vật tư hóa chất kiểm nghiệm thuốc đợt 1 năm 2019 cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I” đều được phê duyệt ngày 01/7/2019; KHLCNT của Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho dự án “Mua sắm, thay thế tủ điện hạ thế các TBA thuộc Công ty Điện lực Nghệ An” được phê duyệt tại Văn bản số 2221/QĐ-PCNA ngày 20/6/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 9 (TP.HCM) cho dự toán “Tháo dỡ thủy đài tại phường Hiệp Phú và phường Tăng Nhơn Phú A” được phê duyệt tại Văn bản số 163/QĐ-UBND ngày 21/5/2019; KHLCNT của UBND xã Viêng Lán (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho dự án “Mua sắm tài sản, trang thiết bị của xã Viêng Lán năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 659/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; KHLCNT của Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho dự án “Gia cố sạt lở tại tổ 3, khóm 4 (tuyến sông Từ Tải), phường Cái Vồn” được phê duyệt tại Văn bản số 31/QĐ-PKT ngày 12/7/2019; KHLCNT của UBND xã Lóng Phiêng (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho dự toán “Mua sắm tài sản, trang thiết bị của xã Lóng Phiêng năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 646/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; KHLCNT của Chi nhánh xăng dầu Hải Dương cho dự án “Sửa chữa Cửa hàng xăng dầu số 104 Minh Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 495/PLXXDHD-QĐ ngày 26/6/2019; KHLCNT của Ban Đầu tư - Đài Truyền hình Việt Nam cho dự toán “Mua sắm đồng phục công sở năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 31/QĐ-ĐT ngày 10/7/2019; KHLCNT của UBND xã An Trường cho dự toán “Nhà văn hóa xã An Trường. Hạng mục: Mua bàn ghế” được phê duyệt tại Văn bản số 2704/QĐ-UBND ngày 10/7/2019; KHLCNT của Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho dự án “Sửa chữa cải tạo hội trường + nhà truyền thống công trình Công an huyện Đất Đỏ”, dự án “Sửa chữa nhà công vụ, trần nhà chỉ huy... công trình Công an huyện Xuyên Mộc”, dự án “Sửa chữa mở rộng WC nhà công vụ, bể nước NTG khu CBCS, nắp cống... công trình Công an thị xã Phú Mỹ”, dự án “Sửa chữa chống dột nhà tập thể, hệ thống điện NTG... công trình Công an TP. Bà Rịa”, dự án “Sửa chữa bổ sung nước cấp, chống thấm nhà làm việc, WC CBCS... công trình Nhà tạm giữ Công an TP. Vũng Tàu”, dự án “Sửa chữa cửa nhôm kính, thoát nước, chống thấm Công an Phường 12, TP. Vũng Tàu”, dự án “Sửa chữa Trụ sở 171 Hoàng Hoa Thám, mở rộng bếp ăn cán bộ… công trình Phòng PC07”, dự án “Sửa chữa sơn ngoài, chống thấm sê nô… công trình Nhà ăn tập thể Công an tỉnh” đều được phê duyệt trong khoảng thời gian từ ngày 25/6/2019 ngày 13/7/2019; KHLCNT của Trường Đại học Đà Lạt cho dự toán “Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 287 ngày 05/7/2019; KHLCNT của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Quận 12 (TP.HCM) cho dự toán “Sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1669/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 03/7/2019; KHLCNT của Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị âm thanh ngoài trời phục vụ hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng” được phê duyệt tại Văn bản số 1903/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý các dự án 98 cho dự án “Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị” và dự án “Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị” đều được phê duyệt ngày 15/7/2019; KHLCNT của Công ty CP Sài Gòn Phú Quốc cho dự án “Xây dựng mới khối khách sạn 1 Khu du lịch Sài Gòn - Phú Quốc” được phê duyệt tại Văn bản số 15/QĐ/HĐQT/2019 ngày 28/6/2019; KHLCNT của UBND xã Minh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho dự án “Hạ tầng khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá QSD đất khu Trại Khóng, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo (giai đoạn II). Hạng mục: Mặt đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước, hè phố, đường điện hạ áp 0,4KV” được phê duyệt tại Văn bản số 71a/QĐ-UBND ngày 25/6/2019; KHLCNT của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên cho dự toán “Tập huấn hướng dẫn cho cấp huyện, xã và các chủ thể OCOP năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 459/QĐ-SNN ngày 02/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho “Hợp phần giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng” được phê duyệt tại Văn bản số 936/QĐ-UBND ngày 25/4/2019; KHLCNT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương cho dự toán “Tổ chức Hội nghị khách hàng 06 tháng đầu năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 198/QĐ-HVU-HCNS ngày 04/7/2019; KHLCNT của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng” được phê duyệt tại Văn bản số 92/QĐ-HĐQT-NTC ngày 07/5/2019; KHLCNT của UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho dự án “Nhà văn hóa, khu vui chơi trẻ em và sân nền Trung tâm Văn hóa thể thao B5.4 phường Hòa Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 2653/QĐ-UBND ngày 10/7/2019; KHLCNT của Viện Công nghệ Viễn thông Sài Gòn cho dự án “Mua sắm tài sản cho các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1406/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 và dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển và quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau” được phê duyệt tại Văn bản số 426/QĐ-UBND ngày 15/3/2019; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Tổ hợp cơ khí THACO Chu Lai cho dự án “Thiết kế, chế tạo một số linh kiện khung xe tải nhẹ” được phê duyệt tại Văn bản số 80/QĐ-CN ngày 19/6/2019; KHLCNT của Công an tỉnh Đắk Lắk cho dự án “Công an huyện MDrắk; hạng mục: Nhà xe, sân bê tông và hàng rào” được phê duyệt tại Văn bản số 61a/QĐ-CAH ngày 09/7/2019; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho dự án “Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Lào Cai, sử dụng vốn của ADB” được phê duyệt tại Văn bản số 1265/QĐ-UBND ngày 09/5/2019; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Hoa Long - Tân Long, xã Kim Long” được phê duyệt tại Văn bản số 2275/QĐ-UBND ngày 10/7/2019; KHLCNT của Công ty CP Quản lý dự án VTA Việt Nam Chi nhánh Thái Bình cho dự án “Mua sắm thiết bị âm thanh thưởng thôn, làng, đơn vị văn hóa tiêu biểu năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1784/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; KHLCNT của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho dự án “Khắc phục sự cố thang máy lò hơi số 3” được phê duyệt tại Văn bản số Số 3306/QĐ-NĐHP ngày 03/7/2019; KHLCNT của Trường THCS Lộc Quảng cho dự án “Xây dựng phòng hiệu bộ và hội trường Trường THCS Lộc Quảng” được phê duyệt tại Văn bản số 628/QĐ-UBND ngày 05/4/2019; KHLCNT của Văn phòng thường trực Ban Quản lý chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 cho “Dự án 8 Theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số” được phê duyệt tại Văn bản số 2776/QĐ-BYT ngày 02/7/2019; KHLCNT của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần cho dự án “Mua thiết bị lẻ phục vụ sản xuất” được phê duyệt tại Văn bản số 85 ngày 05/4/2019; KHLCNT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho dự toán “Mua sắm thường xuyên năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 182 ngày 12/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Công nghệ Ngân Phát cho dự án “Hệ thống phần mềm quản lý Thư viện điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Thái Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1958/QĐ-UBND ngày 15/7/2019; KHLCNT của UBND huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Đường nhựa cầu Thầy Nại kênh 3/2 (nhà ông Mít) đến cầu Thành Đoàn, xã Ngọc Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 2499/QĐ-UBND ngày 13/6/2019; KHLCNT của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho dự án “Đầu tư xây dựng Đồn biên phòng Vinh Hiền (228)/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế” được phê duyệt tại Văn bản số 333/QĐ-BQP ngày 23/01/2019 và dự án “Khắc phục sạt lở nghiêm trọng Mốc Đại 666” được phê duyệt tại Văn bản số 1693/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý xã Phiêng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Phiêng Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng” được phê duyệt tại Văn bản số 1015/QĐ-UBND ngày 03/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc cho dự án “Đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê lô L7.NX1, NX2” được phê duyệt tại Văn bản số 99/QĐ-KCNVL-HĐTV ngày 12/7/2019; KHLCNT của Agribank Chi nhánh Bắc Kạn cho dự án “Nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn - PGD Nà Phặc” được phê duyệt tại Văn bản số 1160/QĐ-NHNo-TH ngày 15/7/2019 và dự án “Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện Na Rì, Bắc Kạn” được phê duyệt tại Văn bản số 1018/QĐ-NHNo-TH ngày 21/6/2019; KHLCNT của Ban Quản lý xã Nặm Lịch (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Huổi Lướng, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng” được phê duyệt tại Văn bản số 1013/QĐ-UBND ngày 03/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Jetco Asia cho dự án “Mua xăng dầu phân cấp năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 672/QĐ-BTL ngày 19/3/2019; KHLCNT của UBND xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Huổi Cắm, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng” được phê duyệt tại Văn bản số 1014/QĐ-UBND ngày 03/7/2019; KHLCNT của Bộ Tham mưu/BTL Đặc công cho dự án “Trường bắn Lữ đoàn Đặc công 198/Binh chủng Đặc công” được phê duyệt tại Văn bản số 1451/QĐ-BTL ngày 25/6/2019; KHLCNT của Cục Tác chiến điện tử cho dự án “Công trình Xây mới nhà che vũ khí trang bị kỹ thuật Tiểu đoàn 842/Cục TCĐT/BTTM” được phê duyệt tại Văn bản số 1035/QĐ-TM ngày 28/6/2019; KHLCNT của Công ty Quản lý bay miền Trung - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH cho dự án “Cung cấp vật tư, vật dụng phục vụ quá trình nghiên cứu thử nghiệm và lắp đặt hoàn chỉnh” được phê duyệt tại Văn bản số 1296/QĐ-QLBMT ngày 08/7/2019; KHLCNT của Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Phú Thọ cho dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thị xã Phú Thọ” được phê duyệt tại Văn bản số 1993/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến Thịnh cho dự án “Mua sắm thiết bị vận động thông minh cho các trường mầm non trên địa bàn huyện Côn Đảo” được phê duyệt tại Văn bản số 1775/QĐ-UBND ngày 15/7/2019; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Tư vấn công nghệ thông tin Đắc Ngân cho dự án “Trang thiết bị và phần mềm phòng học thông minh smartclass+ phục vụ đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp” được phê duyệt tại Văn bản số 1314/QĐ-ĐHĐT ngày 02/7/2019. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan