Ngày 23,24,25/06: Có 83 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 23, 24 và 25/6/2017, có 83 KHLCNT không hợp lệ
Ngày 23,24,25/06: Có 83 thông báo không hợp lệ
Ngày 23,24,25/06: Có 83 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Bưu điện TP. Hải Phòng cho dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục Mỹ Đức”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục Chợ Kênh”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục An Tràng”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục An Tràng”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục Trịnh Xá”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục Cửa Cấm”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục Vạn Mỹ”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Bưu cục Ngũ Lão”…; KHLCNT của Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính cho dự án “Đào tạo bồi dưỡng CBCC 2017”; KHLCNT của Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Dương cho dự án “Cải tạo và sửa chữa Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Dương”; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Đắk Nông cho dự án “Cải tạo, nâng cấp mở rộng Bưu điện huyện Đắk Song, Bưu điện tỉnh Đắk Nông”; KHLCNT của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II cho dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ tăng trưởng nhanh”; KHLCNT của Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau cho dự án “Kho bạc Nhà nước U Minh”; KHLCNT của Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình cho dự án “Sửa chữa phòng thông tin đối ngoại, phòng học 11, rãnh thoát nước, xây dựng cột cờ, sân khấu ngoài trời, nhà đa năng”; KHLCNT của Bệnh viện Tim mạch An Giang cho dự án “Mua sắm cửa tự động cho phòng hồi sức và hành lang phòng mổ”; KHLCNT của Báo Bưu điện Việt Nam cho dự án “Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phòng Studio của Báo Bưu điện Việt Nam” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu thuộc dự án là tổng số ngày thực hiện như 01 ngày, 03 ngày, 05 ngày, 07 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 60 ngày hay 90 ngày. 

Trong thông báo KHLCNT của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho dự án “Trường Tiểu học Bình Tiên 1”; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Trung tâm Văn hóa thể thao xã Hòn Nghệ; Hạng mục: Hội trường văn hóa đa năng - cổng hàng rào - sân đường nội bộ”; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho dự án “Xây dựng các tuyến đường khu quy hoạch Trường Tiểu học Tiến Thành (cũ), thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước”; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Song (tỉnh Đăk Nông) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ dốc Thanh Niên đến UBND xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song”; KHLCNT của Báo Đồng Khởi (tỉnh Bến Tre) cho dự án “Nâng cấp Website Báo Đồng Khởi”; KHLCNT của UBND xã Lại Yên (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho dự án “Nhà văn hóa thôn 2 xã Lại Yên” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu thuộc dự án là năm 2017 hay năm 2018. 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt trước ngày 10/6/2017, thậm chí từ năm 2016, nhưng đến ngày 23, 24 và 25/6/2017 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Khu trung tâm hành chính xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Hạng mục: Xây dựng mới Trụ sở làm việc” được phê duyệt tại Văn bản số 257/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 và dự án “Sửa chữa phòng học. Hạng mục: Sửa chữa dãy 02 phòng học + 01 phòng công vụ (điểm Bãi Ngự); Sửa chữa dãy 03 phòng và dãy 02 phòng học + 01 phòng công vụ (điểm Bãi Cỏ) Trường Tiểu học An Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 990/QĐ-UBND ngày 15/02/2017; KHLCNT của UBND xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho dự án “Xây dựng nhà học 4 phòng Trường Tiểu học Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” được phê duyệt tại Văn bản số 1658 ngày 31/5/2017; KHLCNT của UBND xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư thôn Dương Sơn (khu B), xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 1762/UBND-XDCB ngày 07/6/2017; KHLCNT của Trung tâm Phát triển đào tạo và Tư vấn tài chính cho dự án “Đào tạo bồi dưỡng CBCC 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 15/QĐ-TH ngày 06/6/2017; KHLCNT của UBND huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho dự án “Đường ĐA.01 (đoạn từ Miễu Bà ấp An Bình đến Lộ Di Dân), xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”, dự án “Đường ĐA.01 (đoạn từ ĐX.02 đến đường ĐX.03), xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”, dự án “Đường ĐC.09 (đoạn từ đường ĐX.03 đến đường ĐX.02 ), xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre” và dự án “Đường ĐA.03 (đường từ nhà ông Chiến ấp Thạnh Thọ đến nhà ông Em ấp Thạnh Quý), xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre” đều được phê duyệt ngày 10/5/2017; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho dự án “Xây dựng mới Trường Mẫu giáo Mạ Non Phú Xuân (Khu tái định cư 10ha Phú Xuân), huyện Nhà Bè” được phê duyệt tại Văn bản số 2928/QĐ-UBND ngày 27/10/2016; KHLCNT của Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Dương cho dự án “Cải tạo và sửa chữa Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ tỉnh Bình Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 1419/QĐ-UBND ngày 05/6/2017; KHLCNT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho dự án “Xử lý chống ngập trên đường Hồ Chí Minh đoạn Km909+00 - Km912+500, tỉnh Quảng Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1858/QĐ-TCĐBVN ngày 30/5/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Tân Triều (đoạn từ đường Chiến Thắng đến Trụ sở UBND xã Tân Triều), huyện Thanh Trì” được phê duyệt tại Văn bản số 2884/QĐ-UBND ngày 28/4/2017; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Đắk Nông cho dự án “Cải tạo, nâng cấp mở rộng Bưu điện huyện Đắk Song, Bưu điện tỉnh Đắk Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 328/QĐ-BĐĐNG ngày 30/5/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Trung tâm Văn hóa thể thao xã Hòn Nghệ. Hạng mục: Hội trường Văn hóa đa năng - cổng hàng rào - sân đường nội bộ” được phê duyệt tại Văn bản số 2137/QĐ-UBND ngày 08/6/2017; KHLCNT của Bệnh viện 74 Trung ương cho dự án “Mua sắm thường xuyên năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 02TC6/QĐ-BV74TW ngày 05/6/2017; KHLCNT của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II cho dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ tăng trưởng nhanh” được phê duyệt tại Văn bản số 2290/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/6/2017; KHLCNT của UBND xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) cho dự án “Nối tiếp đường dân sinh thôn Tà Giang 2” được phê duyệt tại Văn bản số 1041/QĐ-UBND ngày 07/6/2017; KHLCNT của Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho dự án “Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 1” được phê duyệt tại Văn bản số 507/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; KHLCNT của Công ty CP Phân bón Sài Gòn MeKong cho dự án “Công ty CP Phân bón Sài Gòn MeKong” được phê duyệt tại Văn bản số 06/2017/QĐ-SGMK ngày 29/4/2017; KHLCNT của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ cho dự án “Khu dân cư Hưng Phú tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ” được phê duyệt tại Văn bản số 28/QĐ-QĐTPT ngày 17/3/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án công trình TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “Nạo vét tuyến mương thoát nước khu 10A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả”, dự án “Cải tạo, sửa chữa các điểm tập kết rác thải sinh hoạt vỉa hè khu vực mương tiếp giáp phường Cẩm Trung và phường Cẩm Thủy; Khu vực đường Thanh Niên, phường Cẩm Thành; Khu vực cầu Ba Toa, phường Cẩm Tây; Khu vực Lán Ga, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả” và dự án “Nạo vét tuyến mương thoát nước tiếp giáp hai phường Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả” đều được phê trong khoảng thời gian từ ngày 30/5/2017 đến ngày 02/6/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Láng nhựa tuyến đường từ Trạm trung chuyển rác đến nhà máy Bà Lùn; 1 nhánh ra TL52; 1 nhánh giáp đường chữ U, khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ” được phê duyệt tại Văn bản số 931/QĐ-UBND ngày 05/6/2017; KHLCNT của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Cần Thơ cho dự án “Mua sắm xe chữa cháy cho các đơn vị: Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy huyện Thới Lai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận Ô Môn, Đội Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Ngã Ba Lộ Tẻ quận Thốt Nốt thuộc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Cần Thơ” được phê duyệt tại Văn bản số 183/QĐ-UBND ngày 23/01/2017; KHLCNT của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho “Dự án thành phần 5 “Điều tra, đánh giá đa dạng cảnh quan một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng” thuộc dự án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”” được phê duyệt tại Văn bản số 1193 ngày 19/5/2017; KHLCNT của UBND TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho dự án “Xây dựng mới Trụ sở hành chính phường 5, TP. Cà Mau” được phê duyệt tại Văn bản số 236 ngày 01/6/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu cho dự án “Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Nậm Nhùn” được phê duyệt tại Văn bản số 148 ngày 31/10/2016; KHLCNT của Ban Quản lý dự án Tây TP - Viễn thông TP. Hồ Chí Minh cho dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm HCM2016-334”, dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm HCM2016-326” đều được phê duyệt trong tháng 5/2017; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho dự án “Nâng cấp đường Võ Hữu Lợi, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh” được phê duyệt tại Văn bản số 2504/QĐ-SGTVT ngày 25/5/2017; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho dự án “Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha” được phê duyệt tại Văn bản số 1271/QĐ-UBND ngày 08/6/2017; KHLCNT của Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Sửa chữa nhà phụ trợ và làm hàng rào thép gai” được phê duyệt tại Văn bản số 41A/QD-NHCS ngày 15/5/2017; KHLCNT của Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu công nghệ mạng không dây và hệ thống nhúng” được phê duyệt tại Văn bản số 959/QĐ-VHL ngày 08/6/2017; KHLCNT của Tổng công ty Phát điện 3 cho dự án “Giải pháp nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2” được phê duyệt tại Văn bản số 1818/QĐ-GENCO3 ngày 07/6/2017; KHLCNT của Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho dự án “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ khu sản xuất tập trung huyện Cẩm Mỹ năm 2017” và dự án “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Cẩm Mỹ năm 2017” được phê duyệt lần lượt tại Văn bản số 106/QĐ-ĐLCM và Văn bản số 105/QĐ-ĐLCM ngày 06/6/2017; KHLCNT của Công ty CP Thống Nhất cho “Công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Dịch vụ KCN Bàu Xéo” được phê duyệt tại Văn bản số 33/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2017; KHLCNT của Công ty Điện lực Quốc Oai (TP. Hà Nội) cho dự án “Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình ĐTXD bổ sung năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 596/QĐ-PC QUOCOAI ngày 22/5/2017; KHLCNT của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình cho dự án “Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Đà Bắc” và dự án “Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Lạc Sơn” đều được phê duyệt ngày 15/5/2017; KHLCNT của UBND huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Trang bị bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy và học cho các Trường Tiểu học” được phê duyệt tại Văn bản số 946/QĐ-UBND ngày 09/6/2017; KHLCNT của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương cho dự án “Mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác chuyên môn” được phê duyệt tại Văn bản số 1145/QĐ-UBND ngày 05/5/2017; KHLCNT của Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho các dự án “Thuê khoán vận chuyển động cơ loại 1 và loại 2”, dự án “Mua sắm thùng chứa đã gia công khoang gá thiết bị”, dự án “Gia công, chế tạo xe nạp nhiên liệu cơ động”, dự án “Mua sắm module camera, thiết bị truyền động và công cụ phát triển giải thuật”, dự án “Mua sắm camera ảnh nhiệt và các thiết bị quang laser”, dự án “Mua sắm máy phát điện” và dự án “Thuê vận chuyển thiết bị” đều được phê duyệt trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017; KHLCNT của UBND quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho các dự án “Trạm dân phòng An Xuân 1”, dự án “Cải tạo, nâng cấp Hội trường A tại TTHC quận Thanh Khê”, dự án “Cống thoát nước và nền đường phường Vĩnh Trung năm 2017”, dự án “Cải tạo Trụ sở làm việc Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình”, dự án “Cống thoát nước và nền đường phường Xuân Hà năm 2017”, dự án “Cải tạo, mở rộng kiệt 65 Hàm Nghi khớp nối K02 Văn Cao, phường Vĩnh Trung”, dự án “Cống thoát nước và nền đường phường Thanh Khê Tây năm 2017”, dự án “Thông kiệt 693B/51 Trần Cao Vân - Đỗ Ngọc Du” và dự án “Cải tạo,bổ sung trang thiết bị hội trường, Trụ sở UBND phường Xuân Hà” đều được phê duyệt trong tháng 2/2017 và KHLCNT của UBND phường Tân Định (quận 1, TP. HCM) cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp hẻm 4 Trần Khắc Chân” được phê duyệt tại Văn bản số 318/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 và dự án “Sửa chữa, nâng cấp hẻm 68 Trần Quang Khải” được phê duyệt tại Văn bản số 356/QĐ-UBND ngày 11/4/2017.

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan