Ngày 14/05: Có 115 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14/5/2018, có 115 thông báo KHLCNT chậm:
Ngày 14/05: Có 115 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm
Ngày 14/05: Có 115 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ tháng 4/2018 trở về trước, nhưng đến ngày 14/5/2018 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi trường (trực thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho dự toán “Thuê xe công tác phục vụ nghiên cứu đề tài khoa học mã số BĐKH.03/16-20” được phê duyệt tại Văn bản số 1210/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2018; KHLCNT của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho dự án “Mua sắm thiết bị 2 phòng họp trực tuyến” được phê duyệt tại Văn bản số 2489-QĐ/VPTW ngày 17/4/2018; KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho “Công trình nâng cấp nhà lớp học Trường Tiểu học Quế Trung. Hạng mục 08 phòng học tại điểm chính” được phê duyệt tại Văn bản số 195/QĐ-UBND ngày 23/01/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án ĐTXDTHNQ 30a/CP huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Đường GTNT Phiêng Pẻn - Phiêng Lùng - Nà Mý, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (thuộc tuyến đường Nà Pồng - Phiêng Pẻn - Phiêng Đăm - Pác Ngàm; Lý trình: Km7+332,5 - Km16)” được phê duyệt tại Văn bản số 1018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018; KHLCNT của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cho dự án “Trang thiết bị và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 3178/QĐ-UBND ngày 08/9/2017; KHLCNT của Văn phòng Tổng cục Thủy sản cho dự án “Tuyên truyền về thủy sản trên các phương tiện truyền thông năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 1192/QĐ-TCTS-KHTC ngày 08/12/2017; KHLCNT của Phòng Quản lý đô thị thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho dự án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035” được phê duyệt tại Văn bản số 613/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; KHLCNT của UBND xã Túng Sán (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) cho dự án “Đổ bê tông mặt đường từ điểm trường thôn 1 đi Cổng Trời thôn 1 Hợp Nhất xã Túng Sán (đoạn từ Km2+220 đến Km3+420), huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 868 ngày 19/4/2018; KHLCNT của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho dự án “Ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục nghề nghiệp” được phê duyệt tại Văn bản số 1970/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2017; KHLCNT của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho dự án “Thi công xây lắp công trình: KCH kênh N8 Bis mới xuống ông Ngâm” được phê duyệt tại Văn bản số 60 ngày 16/4/2018; KHLCNT của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước cho dự án “Mua sắm kháng nguyên, kít phục vụ công tác xét nghiệm năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 872/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; KHLCNT của Công an TP. Hà Nội cho dự án “Mua lương thực, thực phẩm cho can phạm, phạm nhân thuộc Trại tạm giam số 2 (từ ngày 01/5/2018 đến 31/12/2018)” được phê duyệt tại Văn bản số 1264/QĐ-CAHN-PH41-Đ7 ngày 16/3/2018; KHLCNT của Văn phòng HĐND và UBND huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho dự toán “Dịch vụ thuê xe 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 47a ngày 13/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM cho dự án “Xây dựng mới trạm ngắt Tân Cảng và các phát tuyến sau trạm ngắt” được phê duyệt tại Văn bản số 1277/QĐ-ALĐPP ngày 19/4/2018; KHLCNT của UBND xã Phước Lộc (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) cho dự án “Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Phước Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 389/QĐ-UBND ngày 04/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho dự án “Thi công xây lắp công trình: KCH kênh từ Vượt cấp 65 - Mương Co - Gò Vàng” được phê duyệt tại Văn bản số 63 ngày 16/4/2018; KHLCNT của Trường Đại học Sài Gòn cho “Dự toán mua sắm năm 2018 của Trường Đại học Sài Gòn” được phê duyệt tại Văn bản số 80/QĐ-ĐHSG ngày 11/4/2018; KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho “Công trình nâng cấp nhà lớp học Trường Tiểu học Quế Lộc. Hạng mục 04 phòng học tại phân hiệu Lộc Tây 2” được phê duyệt tại Văn bản số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2018; KHLCNT của Hội chữ thập đỏ huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho dự án “Sửa chữa nhà làm việc Hội chữ thập đỏ huyện Đạ Huoai” được phê duyệt tại Văn bản số 419 ngày 10/4/2018; KHLCNT của UBND xã Nghĩa Hương (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) cho dự án “Nhà làm việc - Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 270/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; KHLCNT của Ban QLDA lưới điện phân phối TP.HCM cho dự án “Xây dựng mới trạm ngắt Lập Thành và 02 lộ ra từ trạm trung gian công nghệ cao cấp điện cho trạm ngắt” được phê duyệt tại Văn bản số 1323/QĐ-ALĐPP ngày 20/4/2018; KHLCNT của Cục Quân y, Bộ Quốc phòng cho dự án “Đầu tư xây dựng Viện Pháp y quân đội Cục Quân y” được phê duyệt tại Văn bản số 4728/QĐ-BQP ngày 14/11/2014; KHLCNT của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho dự án “Trụ sở làm việc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh” được phê duyệt tại Văn bản số 3885/QĐ-TCHQ ngày 09/11/2016; KHLCNT của UBND huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) cho dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Quang Bình và các cơ quan của Đảng, Đoàn thể” được phê duyệt tại Văn bản số 1654 ngày 12/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) cho dự án “Nâng cấp mở rộng lộ Phụng Sơn hướng Tây (đoạn từ nhà ông Chung đến cầu Trường Tiền), xã Song Phụng, huyện Long Phú” được phê duyệt tại Văn bản số 137/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; KHLCNT của Phòng Kinh tế quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) cho dự án “Nạo vét rạch Sang Trắng Lớn, phường Phước Thới” được phê duyệt tại Văn bản số 1522 ngày 05/02/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Nam cho “Công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 304/QĐ-EVN ngày 19/3/2018; KHLCNT của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Uông Bí TKV cho “Dự toán thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị định kỳ hệ thống trạm điện trong lò năm 2018 - Công ty Than Uông Bí - TKV” được phê duyệt tại Văn bản số 3821/QĐ-TUB ngày 27/4/2018; KHLCNT của Đài Truyền thanh huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho dự án “Mua sắm Camera kỹ thuật số chuyên dụng” được phê duyệt tại Văn bản số 822/QĐ-UBND ngày 26/3/2018; KHLCNT của Công ty Truyền tải điện 4 cho dự án “Cung cấp vật tư nhỏ lẻ cho các công trình thuộc kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 05661/QĐ-PTC4 ngày 27/4/2018; KHLCNT của UBND xã Dậu Dương (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho dự án “Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Mầm non Dậu Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2018; KHLCNT của Tổng công ty Viglacera - CTCP cho dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm” được phê duyệt tại Văn bản số 97/TCT-HĐQT ngày 26/02/2018; KHLCNT của Công ty Thủy điện Hòa Bình cho dự án “Cung cấp trang thiết bị an toàn bảo hộ lao động năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 185/QĐ-TĐHB ngày 27/3/2018; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho dự án “Xây dựng, sửa chữa lại hàng rào, san lấp mặt bằng và sửa chữa đường đan nội bộ khu vực sự cố công trình Bệnh viện huyện Tam Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 51/QĐ-SKH-ĐT ngày 11/7/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho dự án “Nâng cấp các công trình thuỷ lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 1745/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; KHLCNT của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung cho dự án “Sửa chữa ĐZ 110kV Vĩnh Sơn - Mộ Đức” được phê duyệt tại Văn bản số 5763/QĐ-CGC ngày 30/8/2017; KHLCNT của UBND huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) cho dự án “Xây dựng Trường THCS Long Mai” được phê duyệt tại Văn bản số 235/QĐ-UBND ngày 16/4/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho dự án “Cải tạo đường dây 110kV 173 Hải Hà - 171 Quảng Hà” được phê duyệt tại Văn bản số 516/QĐ- EVNNPC ngày 19/3/2018; KHLCNT của Trường Đại học Ngoại thương cho dự án “Bổ sung trang thiết bị phục vụ đào tạo năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 2572/QĐ-ĐHNT-QTTB ngày 01/12/2017 và dự án “Cải tạo mở rộng thông thội trường tầng 2 và khu vệ sinh nhà D” được phê duyệt tại Văn bản số 2596/QĐ-ĐHNT-QTTB ngày 04/12/2017; KHLCNT của Cục Quân khí/TCKT cho dự án “Mua sắm thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm nhà kho” được phê duyệt tại Văn bản số 290/QĐ-TCKT ngày 26/3/2018; KHLCNT của UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho dự án “Đường giao thông liên xã từ đình Phương Bảng đi thôn Tiền Lệ xã Tiền Yên; Hạng mục: T2 đường Phương Bảng đi Tiền Yên” được phê duyệt tại Văn bản số 2366 ngày 07/3/2018; KHLCNT của Ban Quản lý chợ Hà Đông (TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo, sửa chữa và thay thế đường ống cấp nước PCCC tại khu B chợ Hà Đông” được phê duyệt tại Văn bản số 29A/QĐ-BQLC ngày 27/4/2018; KHLCNT của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX cho dự án “Đầu tư mở rộng, cải tạo Trụ sở cơ quan KTNN khu vực IX” được phê duyệt tại Văn bản số 1770/QĐ-KTNN ngày 28/11/2017; KHLCNT của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế cho dự án “Nghề trọng điểm khu vực Asean Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế” được phê duyệt tại Văn bản số 906/QĐ-UBND ngày 27/4/2018; KHLCNT của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội cho dự án “Mua sắm camera đa cảm biến tầm xa” được phê duyệt tại Văn bản số 311A/QĐ-CNVTQĐ-HKVT ngày 28/4/2018; KHLCNT của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho dự án “Lập quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được phê duyệt tại Văn bản số 585/QĐ-UBND ngày 23/3/2018; KHLCNT của Viễn thông tỉnh Bình Phước cho dự án “Trang cấp BHLĐ Viễn thông Bình Phước năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 131/QĐ/VNPT-BP-NSTH ngày 19/3/2018; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cho dự án “Xây dựng kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia ở miền Trung” được phê duyệt tại Văn bản số 4661/QĐ-BNN-XD ngày 15/11/2017; KHLCNT của Trung tâm Y tế hàng không cho dự án “Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018 của Trung tâm Y tế hàng không” được phê duyệt tại Văn bản số 480/QĐ-CHK ngày 23/3/2018; KHLCNT của UBND quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai” được phê duyệt tại Văn bản số 884/QĐ-UBND ngày 09/3/2018; KHLCNT của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho dự án “Kiên cố hóa mặt đường ĐH3.NTM” được phê duyệt tại Văn bản số 311/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; KHLCNT của UBND huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Đệ Nhị, xã Phương Đình” được phê duyệt tại Văn bản số 7886/QĐ-UBND ngày 20/11/2017; KHLCNT của Văn phòng UBND và HĐND TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho dự án “Mua sắm, thay thế thiết bị một cửa hiện đại của Trung tâm hành chính công thành phố Hòa Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 435/QĐ-UBND ngày 29/3/2018; KHLCNT của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho dự án “Sửa chữa Trạm khí tượng Kỳ Anh”, dự án “Sửa chữa Trạm khí tượng hải văn Hòn Ngư”, dự án “Mua sắm thiết bị phục vụ mạng lưới quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn năm 2018” và dự án “Sửa chữa Văn phòng Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ” đều được phê duyệt từ tháng 4/2018 trở về trước; KHLCNT của Ban Quản lý dự án Tây TP - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.HCM cho dự án “Xây dựng mới mạng cáp quang ODN 2018 khu vực TPT”, dự án “XDM mạng ODN 2018 khu vực trạm BHH năm 2018, đợt 1”, dự án “XDM mạng ODN 2018 khu vực trạm ADV, BTD năm 2018, đợt 1”, dự án “XDM mạng ODN 2018 khu vực trạm LCH, CPD  năm 2018, đợt 1” đều được phê duyệt trong tháng 4/2018; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang cho dự án “Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km82+746 - Km215+970, Quốc lộ 80; đoạn Km0+00 - Km74+200, Quốc lộ 63; đoạn Km162+200 - Km202+625, Quốc lộ N1 thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang năm 2018 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 1033/QĐ-TCĐBVN ngày 30/3/2018; KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho dự án “Sửa chữa Trường MN Hoàng Anh” được phê duyệt tại Văn bản số 419 ngày 10/4/2018; KHLCNT của UBND TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho dự án “Trường Tiểu học Châu Văn Liêm” được phê duyệt tại Văn bản số 261/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; KHLCNT của Cục Kỹ thuật Quân khu 2 cho dự án “Cung cấp trang bị bảo hộ lao động” được phê duyệt tại Văn bản số 266/QĐ-BTL ngày 20/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) cho dự án “Đường Pá Bon - Pá Sập - Pá Đởn - Nậm Sập, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn”, dự án “Đường từ trung tâm xã Hua Bum - Pa Cheo, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn”, dự án “Đường Nậm Ô - Nậm Sẻ, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn” và dự án “Nâng cấp thủy lợi Mí Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn” đều được phê duyệt trong khoảng thời gian cuối tháng 10/2017; KHLCNT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho “Dự án thành phần 3, tỉnh Quảng Nam (QNA:03-DAĐT) thuộc Hợp phần xây dựng cầu dân sinh - dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)” được phê duyệt tại Văn bản số 540/QĐ-TCĐBVN ngày 12/02/2018; KHLCNT của Trung tâm y tế TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho dự án “Mua sắm trang, thiết bị y tế Trung tâm y tế TP. Yên Bái” được phê duyệt tại Văn bản số 488/QĐ-UBND ngày 11/4/2018; KHLCNT của UBND xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Đường nội đồng ấp 8, xã Thanh Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 125/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; KHLCNT của Bệnh viện Mắt Trung ương cho dự án “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Mắt Trung ương” được phê duyệt tại Văn bản số 2098/QĐ-BYT ngày 30/3/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho dự án “Thay thế cột biểu tượng ngành giao thông vận tải tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” được phê duyệt tại Văn bản số 1147/QĐ-UBND ngày 18/4/2018; KHLCNT của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam cho dự án “Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ khai thác, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích mủ cho vườn cây KTCB và Kinh doanh năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 14/QĐ-HĐTVCSQN ngày 04/4/2018; KHLCNT của Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ cho dự án “Xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 16/QĐ-BVTV ngày 27/4/2018; KHLCNT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho dự án “Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án TP.Lào Cai - giai đoạn bổ sung vốn (AF) sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)” được phê duyệt tại Văn bản số 5283/QĐ-UBND ngày 27/11/2017; KHLCNT của Văn phòng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho dự án “Quản lý, vận hành trụ sở Tổng cục Khí tượng thủy văn” được phê duyệt tại Văn bản số 53 ngày 29/4/2018; KHLCNT của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu cho dự án “Mua sắm năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 296/QĐ-SYT ngày 20/4/2018; KHLCNT của UBND xã Đường Hoa (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “Đường trục thôn 1 xã Đường Hoa (tuyến từ nhà ông Vũ Văn Thái đến nhà ông Vũ Văn Dẻo)” được phê duyệt tại Văn bản số 64/QĐ-UBND ngày 13/4/2018; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cho dự án “Sửa chữa cầu Km40+556 Quốc lộ 27, tỉnh Đắk Lắk” được phê duyệt tại Văn bản số 1555/QĐ-TCĐBVN ngày 27/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hải An (TP. Hải Phòng) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp ngõ TDP số 1 (ngõ 455 đường Đằng Hải) và đường Đằng Hải kéo dài” được phê duyệt tại Văn bản số 3772/QĐ-UBND ngày 02/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho dự án “Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri, tỉnh Bến Tre” được phê duyệt tại Văn bản số 1747/QĐ-UBND ngày 29/7/2016; KHLCNT của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho dự án “Nhiệm vụ đặc thù về quản trị, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 109/QĐ-CNTT ngày 30/3/2018; KHLCNT của Phòng Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Long An cho dự án “Mua sắm thiết bị làm việc trang bị cho 03 đồn Công an KCN Xuyên Á - Hoàng Gia - KCN Hạnh phúc Hải Sơn và Đồng Tâm” được phê duyệt tại Văn bản số 78/QĐ-CAT-Ph41 ngày 18/4/2018; KHLCNT của Trường Quân sự Quân khu I cho dự án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Quân sự - Quân khu 1” được phê duyệt tại Văn bản số 517/BC-CHC ngày 26/4/2018; KHLCNT của UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho dự án “Hệ thống tưới hồ chứa nước Hội Long” được phê duyệt tại Văn bản số 1409/QĐ-UBND ngày 27/4/2018; KHLCNT của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình cho dự án “Mua tủ bảo quản giống nấm” được phê duyệt tại Văn bản số 64/QĐ-TrUD ngày 12/4/2018; KHLCNT của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình cho dự án “Sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về PCTH thuốc lá” được phê duyệt tại Văn bản số 19 ngày 26/4/2018; KHLCNT của Tổng cục Hậu cần cho dự án “Xây dựng cụm kho và cảng 186/Cục Xăng dầu/TCHC/giai đoạn 2” được phê duyệt tại Văn bản số 762/QĐ-BQP ngày 14/3/2018; KHLCNT của Trường Đại học Lâm nghiệp cho dự án “Mua gỗ, keo dán, hóa chất và thuê máy móc thiết bị phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ” được phê duyệt tại Văn bản số 879/QĐ-ĐHLN-QLĐT ngày 27/4/2018 và dự án “Mua hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ Dự án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu DNA mã vạch phục vụ công tác quản lý giống cây lâm nghiệp đã được công nhận là giống quốc gia” được phê duyệt tại Văn bản số 831/QĐ-ĐHLN-QLĐT ngày 26/4/2018; KHLCNT của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương cho dự án “Xây dựng tuyến ống truyền tải D225, D160 bán nước qua đồng hồ tổng cho xã Thống Nhất và các xã lân cận huyện Gia Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 279/QĐ-KDNS ngày 06/3/2018; KHLCNT của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh cho dự án “Mua sắm xe xúc lật, xe xúc đào phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1” được phê duyệt tại Văn bản số 616 ngày 30/4/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam cho các gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2018” đều được phê duyệt trong tháng 4/2018; KHLCNT của UBND xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho dự án “Khu dân cư phía nam thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc (khu B)” được phê duyệt tại Văn bản số 82/QĐ-UBND ngày 27/4/2018; KHLCNT của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Đắk Nông cho dự án “Tuyên truyền về PCTHTL trên báo, đài địa phương” được phê duyệt tại Văn bản số 40/QĐ- QPCTHTL ngày 19/3/2018; KHLCNT của Văn phòng Điều phối các dự án về dân số (Bộ Y tế) cho dự án “Dân số và phát triển” được phê duyệt tại Văn bản số 2679/QĐ-BYT ngày 27/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) cho dự án “San nền hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tự xây khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (lô OH01, OH02, OH04, OH05 theo quy hoạch)” được phê duyệt tại Văn bản số 430/QĐ-UBND ngày 10/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) cho dự án “Đóng ô chôn lấp số 1 thuộc bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh khu vực phía nam huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 270/QĐ-UBND ngày 17/4/2018; KHLCNT của Cục Hải quan tỉnh An Giang cho dự toán “Mua sắm hàng năm” được phê duyệt tại Văn bản số 160/QĐ-HQAG ngày 10/4/2018 và Văn bản số 157/QĐ-HQAG ngày 12/4/2018; KHLCNT của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cho dự án “Sửa chữa xe ô tô Misubitshi Pajero biển kiểm soát 48A-1666 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông” được phê duyệt tại Văn bản số 662/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; KHLCNT của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) cho dự án “Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng” được phê duyệt tại Văn bản số 464/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; KHLCNT của UBND thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) cho dự án “Sửa chữa nhà văn hóa thị trấn Mađaguôi” được phê duyệt tại Văn bản số 452/QĐ-UBND ngày 19/4/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) cho dự án “Công tác duy tu hè, đường ngõ xóm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2018, 2019, 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 756/QĐ-UBND ngày 27/3/2018; KHLCNT của UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho dự án “Trường Trung học cơ sở Tấn Mỹ” được phê duyệt tại Văn bản số 56/QĐ-UBND ngày 11/01/2018; KHLCNT của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho dự án “Mua sắm thiết bị và chi phí lắp đặt trạm truyền thanh không dây xã Ia Đêr” được phê duyệt tại Văn bản số 233/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; KHLCNT của Chi cục Kiểm lâm vùng IV cho dự án “Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng IV” được phê duyệt tại Văn bản số 3300 ngày 04/8/2017; KHLCNT của UBND huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho dự án “Đường giao thông nông thôn xã Tiền Phong (tuyến bản Phạm đi bản Khủn), huyện Quế Phong” được phê duyệt tại Văn bản số 1513/QĐ-UBND ngày 23/4/2018; KHLCNT của Công ty Điện lực Bình Phước cho dự án “Mua dụng cụ AT-ĐL-TC đợt 1 năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 644/QĐ-PCBP ngày 04/4/2018; KHLCNT của UBND huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) cho dự án “Sửa chữa cầu liên xã Thành An - Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số 952 ngày 12/4/2018 và dự án “Đường vào Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 1, ấp Chợ Cũ, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số 642 ngày 07/3/2018; KHLCNT của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 cho dự án “Chi phí thuê phôi thép để thử tải cầu trục” được phê duyệt tại Văn bản số 840/QĐ-NĐPM ngày 19/4/2018; KHLCNT của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình cho dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng chuối tây Thái Lan trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 69/QĐ-TrTUD ngày 26/4/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Trung cho dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - KfW3 - giai đoạn 2” được phê duyệt tại Văn bản số 122/QĐ-EVN ngày 26/7/2017; KHLCNT của Cục Quân khí/TCKT cho dự án “Mua sắm thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm nhà kho” được phê duyệt tại Văn bản số 290/QĐ-TCKT ngày 26/3/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT cho dự án “Nâng cấp bờ bao Phú Long - Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long” được phê duyệt tại Văn bản số 38/QĐ-SKHĐT-KT ngày 02/3/2018. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan