Ngày 04/12: Có 45 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 04/12/2017, có 45 thông báo KHLCNT chậm:
Ngày 04/12: Có 45 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm
Ngày 04/12: Có 45 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 20/11/2017 trở về trước, nhưng đến ngày 04/12/2017 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Công ty TNHH MTV Dệt 8/3 cho dự án “Đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy Sợi Yên Mỹ” được phê duyệt tại Văn bản số 93/QĐ-VNC ngày 30/8/2017; KHLCNT của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho dự án “Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 526/QĐ-HHVN ngày 16/10/2017; KHLCNT của Cục Hải quan TP. Hà Nội cho dự án “Sửa chữa bảng điện tử ngoài trời và tại sảnh tầng 1 trụ sở Cục” được phê duyệt tại Văn bản số 1791/QĐ-HQHN ngày 16/11/2017; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 (TP.HCM) cho dự án “Sửa chữa đường Thạnh Xuân 25” được phê duyệt tại Văn bản số 775/QĐ-UBND-TC ngày 06/11/2017; KHLCNT của Công ty TNHH Cảng công - ten - nơ Quốc tế Hải Phòng cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Hợp phần B (giai đoạn khởi động)” được phê duyệt tại Văn bản số 25/QĐ-HICT ngày 02/12/2015; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM  cho dự án “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở Giáo dục và Đào tạo” được phê duyệt tại Văn bản số 144/QĐ-STTTT ngày 28/7/2017; KHLCNT của Cục Hàng hải Việt Nam cho dự án “Nạo vét duy tu luồng hảng hải Phà Rừng năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 996/QĐ-CHHVN ngày 13/6/2017 và dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải kênh Cái Tráp năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 988/QĐ-CHHVN ngày 12/7/2017; KHLCNT của UBND thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) cho dự án “Đường giao thông nông thôn từ chùa Kim Lâm đến ngõ mới và từ giếng chùa đến kênh N6, thôn Kim Lâm, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 136/QD-UBND ngày 16/11/2017; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho dự án “Thực hiện mua sắm thiết bị đo độ tập trung Iod của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 4129/QĐ/UBND ngày 17/11/2017; KHLCNT của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho dự án “Thuê xe ô tô phục vụ tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; tổ chức hội thảo, hội nghị về giảm nghèo năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 451b/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/11/2017; KHLCNT của Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương cho dự án “Sửa chữa Trụ sở Hội Kế hoạch hóa gia đình” được phê duyệt tại Văn bản số 44/QĐ-HKHHGĐ ngày 24/10/2017; KHLCNT của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh cho dự án “Sửa chữa và di dời hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài” được phê duyệt tại Văn bản số 841/QĐ-HQTN ngày 23/10/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Trụ sở Công an xã Gia Tân 2” được phê duyệt tại Văn bản số 1785/QĐ-UBND ngày 25/5/2017; KHLCNT của Công ty CP Thương mại bia Sài Gòn Đông Bắc cho dự án “Thay mái tôn kho hàng tại Văn phòng Quảng Ninh và Chi nhánh Hải Phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 174/QĐ-BSGĐB ngày 08/11/2017; KHLCNT của Phòng Quản lý đô thị TP. Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang cho dự án “Sửa chữa Công viên Xà No và duy tu các tuyến đường, cầu trên địa bàn TP. Vị Thanh” được phê duyệt tại Văn bản số 4024/QĐ-UBND ngày 20/11/2017; KHLCNT của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng cho dự án “Phục vụ sản xuất kinh doanh” được phê duyệt tại Văn bản số 543/QĐ-CTCN ngày 20/11/2017; KHLCNT của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng cho dự án “Mua sắm thiết bị hội nghị truyền hình phòng họp trực tuyến Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị thành phố” được phê duyệt tại Văn bản số 2711/QĐ-UBND ngày 20/10/2017; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Hưng Yên cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục cấp 3 Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên” được phê duyệt tại Văn bản số 144/QĐ-BĐHY ngày 15/9/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) cho dự án “Xây dựng đường liên thôn từ thôn Dùng đi thôn Cây Thị, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” được phê duyệt tại Văn bản số 7744/QĐ-UBND ngày 17/11/2017; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Hưng Yên cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục cấp 3 Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên”, dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục cấp 3 Dốc Lã, tỉnh Hưng Yên”, dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục cấp 2 Thuần Hưng, tỉnh Hưng Yên” và dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục cấp 3 Trung Nghĩa, tỉnh Hưng Yên” đều được phê duyệt ngày 15/9/2017; KHLCNT của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Kạn cho dự án “Cấp nước sinh hoạt xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn” và dự án “Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” được phê duyệt lần lượt tại Văn bản số 1763/QĐ-UBND và Văn bản số 1758/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; KHLCNT của UBND xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) cho dự án “Nhà văn hóa thôn Tư Sản, xã Phú Túc” được phê duyệt tại Văn bản số 4505/QĐ-UBND ngày 07/11/2017; KHLCNT của UBND phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo đường và thoát nước ngõ 183 và ngách 183/1, 183/3 phố Hoàng Văn Thái” và dự án “Cải tạo đường và thoát nước khu tập thể X16 Bộ Công an (tên thường gọi đường Lạc Hồng B), phường Khương Trung” được phê duyệt lần lượt tại Văn bản số 3651/QĐ-UBND và Văn bản số 4580/QĐ-UBND ngày 20/11/2017; KHLCNT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho dự án “Trụ sở Agribank Chi nhánh Đông Anh” được phê duyệt tại Văn bản số 655/QĐ-HĐTV-XDCB ngày 18/7/2017; KHLCNT của cho Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 (TP.HCM) dự án “Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 8 năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 2502/UBND-TC ngày 10/10/2017; KHLCNT của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho dự án “Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận (TP.HCM)” được phê duyệt tại Văn bản số 144/QĐ-STTTT ngày 28/7/2017; KHLCNT của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV cho dự án “Hệ thống cấp thoát nước tại 189 Điện Biên Phủ, Phường 15 quận Bình Thạnh TP.HCM” được phê duyệt tại Văn bản số 391/QĐ-TCT ngày 12/4/2017, dự án “Hệ thống cung cấp điện và điện chiếu sáng” được phê duyệt tại Văn bản số 217/QĐ-TCT ngày 13/3/2017 và dự án “Cung cấp, trồng cây xanh, thảm cỏ và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động” được phê duyệt tại Văn bản số 1346/QĐ-TCT ngày 28/12/2016; KHLCNT của Viễn thông TP.HCM cho dự án “Di dời thiết bị cho trạm HBT tạm nhằm phục vụ chuyển mạng di dời hệ thống thiết bị viễn thông khu vực 125 HBT” được phê duyệt tại Văn bản số 1110/QĐ-VNPT.TPHCM-ĐT ngày 17/11/2017; KHLCNT của Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho dự án “Cho thuê và chăm sóc cây cảnh tổng thể tại Trụ sở 25 Lý Thường Kiệt” được phê duyệt tại Văn bản số 158/QĐ-QT ngày 16/11/2017; KHLCNT của Trung tâm Y tế Krông Nô (tỉnh Đăk Nông) cho dự án “Trạm Y tế xã Đức Xuyên” được phê duyệt tại Văn bản số 588a/QĐ-SYT ngày 30/6/2017; KHLCNT của Trường Tiểu học Chiềng Chung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho dự án “Mua sắm bạt dứa che phòng học tạm cho học sinh” được phê duyệt tại Văn bản số 10 ngày 16/11/2017; KHLCNT của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho dự án “Mua sắm camera phục vụ giám sát thu phí và mua sắm thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến” được phê duyệt tại Văn bản số 908/QĐ-UBND ngày 21/6/2017; KHLCNT của Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương cho dự án “Trang trại chăn nuôi 224.000 gà thịt” được phê duyệt tại Văn bản số 125a/QĐ-CT ngày 14/10/2017; KHLCNT của UBND phường Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho dự án “Cầu dân sinh TDP Trà Long 2, phường Ba Ngòi” được phê duyệt tại Văn bản số 1083/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 và KHLCNT của UBND phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho dự án “Nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 1, 2, 3 đảo Trí Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 17126/QĐ-CT-UBND ngày 24/8/2017 . 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan