• Kiên quyết cắt bỏ dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả

  26/05/2021 08:50

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở quyền truy cập và gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công bắt đầu từ ngày 24/5/2021 và đóng quyền truy cập vào 17h ngày 26/5/2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg.
 • Kế hoạch đầu tư công 2021- 2025: Dự kiến giảm mạnh số dự án, dồn lực cho dự án lớn

  21/05/2021 13:54

  (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan rà soát lại thật kỹ lưỡng, tiếp tục giảm số dự án trong dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới để tập trung nguồn lực hơn nữa, cương quyết cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, không hiệu quả.
 • Liên tục đốc thúc, nhiều đơn vị vẫn không báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

  12/05/2021 08:47

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào 8 giờ ngày 13/5/2021 để kịp thời triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.
 • Nhiều đơn vị chậm gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

  10/05/2021 15:34

  (BĐT) - Ngày 7/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có công văn đề nghị 36 bộ, cơ quan trung ương và 25 địa phương chưa gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 419/TTg-KTTH gửi Bộ KH&ĐT theo đúng quy định.

chuyên đề

Kết nối đầu tư