(BĐT) - Ngày 24/8, Công ty CP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 15/9.

Như vậy, với hơn 228,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 137,2 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Công ty đã tạm ứng đợt 1/2020 tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, theo thông báo của Kido, ngày 24/8 cũng là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Thời gian tổ chức sẽ thông báo sau, chậm nhất là 30/9/2021 theo hình thức trực tuyến.

Quý II/2021, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 2.576,14 tỷ đồng, tăng 32,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 215,98 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, Công ty đạt 4.898 tỷ đồng doanh thu thuần và 351 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 34% và 163% so với nửa đầu năm 2020.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của KDC là 13.620 tỷ đồng, tăng 10,3% so với thời điểm đầu năm.