• Sai phạm về hóa đơn diễn biến phức tạp

    29/09/2020 10:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng thành lập, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp với mục đích in, phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế, hoàn thuế bất chính. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ngành công an và tài chính trong thời gian tới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư