(BĐT) - Ngày 9/12 tới, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã chứng khoán: IST) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/12.

Như vậy, với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 16,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Trước đó, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 74,2 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 6,3% xuống còn gần 10,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 240,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 32,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,3% và 2% so với 9 tháng năm 2020.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 457 tỷ đồng, giảm 10% so với hồi đầu năm.